Log ind

Det krigsvidenskabelige Selskabs Bestyrelse 1937

#

Efter Valgene paa Generalforsamlingen den 15/11 1937 bestaar Det krigsvidenskabelige Selskabs Bestyrelse af efternævnte:

Oberst af Fodfolket F. O. Jørgensen, Formand,

Oberst af Hærens Flyvertropper C. C. J. Førslev,

Oberst af Artilleriet H. A. Rolsted,

Oberst af Ingeniørtropperne K. D. Friis,

Kaptajn i Hærens tekniske Korps E. C. V. Tiemroth,

Kaptajn af Artilleriet, E. C. V. Møller,

Kaptajn af Fodfolket J. C. R. Linde, Sekretær,

Ritmester af Rytteriet C. A. Friis,

Orlogskaptajn P. A. Mørch,

Kaptajnløjtnant af Generalstaben M. T. Dall,

Kaptajnløjtnant af Ingeniørtropperne D. A. Wieth-Knudsen,

Premierløjtnant af Fodfolket M. N. M. P. Amtrup.

Suppleanter for Bestyrelsen er:

Oberstløjtnant af Generalstaben E. F. Raabye,

Kaptajnløjtnant af Fodfolket P. Winkel,

Premierløjtnant af Fodfolket O. C. Permin

Revisorer:

Genemlintendant N. F. H. Sylow,

Overintendant T. M. Brofeldt,

Overintendant, P. E. Poulsen, Suppleant,