Log ind

Det Krigsvidenskabelige Selskabs Bestyrelse 1932

#

Efter Valgene paa Generalforsamlingen den 28/11 1932 bestaar Det krigsvidenskabelige Selskabs Bestyrelse af efternævnte:

Generalmajor W. W. Prior, Formand.

Oberst af Artilleriet C. O. R. Larssen.

Oberstløjtnant af Artilleriet C. C. B. Dreyer.

Oberstløjtnant a f Generalstaben E. Gørtz.

Kapajn af Ingeniørtropperne V. Bennike.

Kaptajn af Generalstaben E. F. Raabye,

Kaptajn i Hærens tekniske Korps E. C. V. Tiemroth.

Orlogskaptajn A. H. Vedel.

Kaptajn af Fodfolket E. J. Joest.

Kaptajn af Fodfolket T. K. Thygesen, Sekretær.

Kaptajnløjtnant af Rytteriet C. A. Friis.

Kaptajnløjtnant af Generalstaben O. Bjerregaard.

Suppleanter:

Oberst af Generalstaaben C. Jacobsen.

Kaptajn af Generalstaben V. Bjerregaard.

Premierløjtnant af Fodfolket M. T. Dall.

Revisorer:

Generalintendant N. F. H. Sylow.

Overintendant T. M. Brofeldt.

Suppleant for Revisorerne:

Oberst F. O. Jørgensen.