Log ind

Det Krigsvidenskabelig Selskab 125 års jubilæum Christiansborg Slot 31. oktober 1996

#

Kære medlem

Det er mig en glæde og ære at kunne indbyde til festligholdelse af selskabets 125 års jubilæum på Christansborg Slot den 31. oktober 1996. Bestyrelsen har valgt at markere jubilæet med en festforelæsning og efterfølgende buffet. Det er mit håb, at selskabets medlemmer vil deltage i arrangementet.

Skærmbillede 2020-03-05 kl. 14.39.33.png

Riddersalens kapacitet tillader ikke, at alle medlemmer kan deltage. Medlemmer opfordres derfor til hurtig tilmelding gennem anvendelse af vedlagte kort, idet Selskabet vil bekræfte tilmelding ved tilsendelse a f program samt indbetalingskort. Pris fo r deltagelse kun 50 kr pr. medlem. Sidste frist fo r tilmelding er den 4. oktober 1996. Eventuelle gaver til Selskabet i anledning a f jubilæet bedes ydet i form af økonomiske bidrag.

Program

1500 Døre åbnes. Adgang via Dronningeporten, Indre Slotsgård.

1600 Det Krigsvidenskabelige Selskabs medlemmer og indbudte gæster på plads i Riddersalen.

1610 Hendes Majestæt Dronningen ankommer og modtages af formanden for Det Krigsvidenskabelige Selskab.

1610 - 1800 Velkomst ved formand for Det Krigsvidenskabelige Selskab. Overrækkelse af Set. Germain medalje i sølv. Lykønskning ved repræsentant for Kungl. Krigsvetenskapkademien. Lykønskning ved repræsentant for Oslo militære Samfund. Festforelæsning ved forsvarsminister Hans Hækkeru p. Festforelæsning ved tidligere formand for Militærkommiteen, Field Marshall Sir Richard Vincent.

1800 - 2000 Festbuffet i De kgl. repræsentationslokaler.