Log ind

Bøger 1949 - 4

#

Immanuel Franksen: Træk vejret rigtigt! 165 sider. K r. 8,50. (Nyt N ordisk Forlag. Arnold Busck). I bogen påviser forfatteren, operasanger Franksen, på grundlag af årelange studier og undersøgelser i forbindelse med læger, at de fleste mennesker trækker vejret forkert og ikke få r den gavn og glæde a f det rigtige — naturlige og ubevidste — åndedræt, som de kunne få. De hidtil almindeligvis brugte åndedrætsøvelser svarer ikke regning og kan ikke hjælpe til at fremme hårde legemlige ydelser, som frem ­ kalder forpustethed, hvilket derimod vil være muligt ved opøvelse af et åndedræt fortrinsvis opbygget på mellemgulvets muskelgrupper. Der er ingen tvivl om, at bogen bør læses ikke alene a f enhver, der har ansvaret for legemlig uddannelse a f sine medmennesker, men også a f alle, der fører et stillesiddende liv.

J. N.

Alexander Baron: De kom fra By, de kom fra Land. Oversat a f Jeppe Rasmussen. 196 sider. K r. 7,75. (Gyldendal). Bogen omhandler et udsnit af Wessex regimentets 5. bataillons liv, skrevet af en journalist, der som soldat tjente i hæren fra 1940 til 1946. Forfatteren skriver ikke krigshistorie, men giver i let romanform et godt indblik i bataillonens daglige tilværelse som uddannelsesenhed i Sydengland inden invasionen i Fran k rig og i dens deltagelse og indsats i de første kampe på fransk jord.

J. N.