Log ind

Boganmeldelse - Masters of War. Classical Strategic Thought.

#

Michael I. Handel: Masters of War. Classical Strategic Thought. 3. udvidede og reviderede udgave 2001. 482 sider. Med skemaer og diagrammer. £ 42.50/18.50 (hardback/paperback).

Anmeldt af major Claus E. Andersen.

Professor Michael I. Handels bog om “krigens mestre/herrer” er et eksempel på en af de mange bøger, som gennem årene er vokset og vokset fra det ene oplag til det andet. Heldigvis må det konstateres, at værket også er blevet forbedret i denne proces. Denne ovennævnte udgivelse fra 2001 blev det sidste skud på stammen fra Handels hånd. I denne har han primært behandlet krigsteoretikerne Carl von Clausewitz (1780-1831) og den kinesiske teoretiker Sun Tzu (ca. 500 f.Kr.). Handels hovedpointe er, at de to teoretikerne ikke - som mange andre har villet hævde - er modsatrettede men i realiteten komplementære teoretiske størrelser. Desuden har Handel inddraget den italienske renæssancetænker Niccolò Machiavelli i sine over- vejelser, som efter professorens opfattelse kan anvendes til at bygge bro mellem fortiden og nutiden i krigsteoretisk sammenhæng. Handels værk er baseret på en detaljeret tekstanalyse af Clausewitz’, Sun Tzu’s og Mao Tse-Tungs klassiske krigsteoretiske værker. Handel bygger desuden i mindre omfang sine iagttagelser på Henri de Jomini samt Niccolò Machiavelli. Handels centrale tese er, at krigens logik og strategisk tænkning er tidløs og uni- versiel som den menneskelige natur. Store dele af bogen er direkte sammenstillinger af clausewitziansk tænkning med oldkinesisk krigsteoretisk tænkning, hvor Handel har påvist de store ligheder mellem Clausewitz og Sun Tzu. Især Handels tanker omkring analysen af den forunderlige treenighed har været dybdeborende og tankevækkende. Basalt betyder denne analyse, at Clausewitz er tidløs, og at den preussiske teoretiker også kan finde anvendelse på de nyeste kon- flikter i det 21. århundrede. Handel har også som noget nyt anvendt omfattende referencer til Machiavelli, hvilken han, som nævnt, har betragtet som en slags brobygger mellem antik og moderne krigsteori. Professor Handel har om dette skrevet: ”The concepts and observations that he [Machiavelli] developed early in modern European history serve as a ’bridge’ between earlier works on war such as those by Sun Tzu, Thucydides, or Polybius on the one hand, and Clausewitz and Jomini on the other” (side 3-4). Første udgave af bogen blev udgivet i 1992, anden udgave i 1996 - og sidste reviderede og udvidede udgave er kommet på gaden i 2001. Denne tredje og revi- derede udgave indeholder fem nye kapitler, hvoraf det ene handler om Clausewitz' iagttagelse i f.m. afslutningen af krige og et andet beskæftiger sig med Corbetts maritime strategi. Så der er altså også noget for flådeofficererne at hente i dette værk. Bogen indeholder emner som: Strategi - forgangne teorier, moderne praksis; sammenligning af Sun Tzu og Clausewitz; krigens definition - spørgsmålet om analysens niveau; om teori og krigspraksis hos Clausewitz og Mao Tse-tung; “hvordan man angriber fjendens planer” og koncepten “centre of gravity” - østlig psykologi og vestlige mekanismer; politikkens primat og den militære fører; rationel beregning af krig - forbindelsen mellem mål og midler; Clausewitz og de “moralske styrkers” roller i krig; den højeste dømmekraft i handlingen - at forstå “krigens natur” og “treenighedens analyse”; det første element i den forunderlige treenighed - folket under våben; den ideelle og den reelle - sejr uden blodsudgydelse og søgen for det afgørende slag; hurtighed, numerisk overlegenhed og sejr; kontinuitetens princip og sejrens kulminationspunkt - krigens modsatrettede natur; Clausewitz og krigens afslutning; vildledning, overraskelse and efterretning; om militært førerskab, vovemod og kalkulation; Corbett, Clausewitz og Sun Tzu - mod en forenet krigsteori. Man kan allerede af den omfattende oversigt slutte, at Handels overvejelser er omfattende og grundige. Værket er foruden alle de ovennævnte emner forsynet med mange og interessante skemaer og diagrammer, som på en god måde har anskueliggjort Handels teoretiske overvejelser. Michael Handel var fra 1990 til sin død i 2001 professor i ”Naval Strategy” ved U.S. Naval War College. Han var ekspert i teoretisk strategi, krigsoperationer og krigens natur samt fremtidens krig. Professor Michael Handel afgik beklageligvis efter sygdom ved døden i 2001, så man kan ikke forvente at få opdateret de tanker han har gjort sig i f.m. de store krigsteoretikere. Desværre er Handels afhandling for tiden udsolgt fra forlaget, og så der er kun en ting at gøre – nemlig låne bogen på biblioteket, som jeg selv har måttet gøre. Værket er i høj grad et anbefalelsesværdigt referenceværk for enhver officer, der interesserer sig for krigsteori. Det burde stå indenfor rækkevidde i bogreolen - og derfor kan man kun håbe, at Handels bog bliver genoptrykt i nær fremtid (jf. de nyeste oplysninger på forlagets hjemmeside skulle et nyt oplag være på vej).