Efter D-DAG. Fra Normandiet over Ardennerne og Rhinen til Hitlers fald

Stephen E. Ambrose, Efter D-DAG. Fra Normandiet over Ardennerne og Rhinen til Hitlers fald, oversat af Ole Steen Hansen. København:  Borgen, 2003, 551 sider, 399,00 kr

Det var med frygt og bæven, at jeg åbnede Efter D-DAG. Normalt læser jeg helst militærfaglig litteratur på originalsproget. Oversættelse stiller nemlig ikke blot indgående krav til sprog, men også om militærfaglig forståelse. Det er sjældent, at oversættere opfylder begge disse krav. Min frygt viste sig begrundet. Oversætteren har gjort sig store anstrengelser for at fange den militære terminologi, men det er desværre ikke lykkedes. For den uindviede læser vil terminologien næppe volde problemer. For en hærofficer er det imidlertid til tider vanskeligt at forstå meningen. Dette er f.eks. tilfældet p. 176, hvor en bataljon forveksles med en division. Eksemplerne på oversættelsesfejl er talrige: Rifle Company oversættes konsekvent som riffelkompagni, Command Post som kommandopost, skydninger med artilleri kaldes bombardementer osv. Min første anbefaling vil derfor være at læse bogen på originalsproget.

Bogen er en fortsættelse af D-DAG, som omhandler forberedelsen og gennemførelse af landsætningen i Normandiet. Den amerikanske titel er Citizen Soldier. Denne titel afspejler bedre end den danske bogens indhold. Formålet er at beskrive krigen fra soldaternes synsvinkel. Bogen er derfor en samling af frontberetninger - genfortællinger eller breve, som Stephen Ambrose, hjulpet af sin søn, har indsamlet gennem en årrække. Læsere af bogen Band of Brothers vil være bekendt med modellen. I Band of Brothers holdes historien sammen af, at en bestemt enhed følges fra landsætningen i Normandiet, gennem Frankrig til enheden slutter krigen i Berchtesgaden. I Efter D-DAG er der ikke samme linje. Indledningsvis følges operationerne kronologisk og soldaternes historier anvendes til at illustrere krigens gang. Senere anvendes et afsnit til at beskrive forskellige aspekter af soldaterlivet, som f.eks. nætter ved fronten, luftkrigen osv. I den sidste del af bogen følges operationerne igen kronologisk. Denne fremstillingsform reducerer forståelse af en sammenhæng og medfører en lang række unødige gentagelser af soldaternes oplevelse af kulde, ensomhed og frygt. En af de mere interessante afsnit omhandler det amerikanske personelerstatningssystem. I afsnittet beskrives formålet med systemet og overvejelserne bag det. Endvidere gengives soldaternes oplevelse af processen fra de indkaldes til tjeneste i USA og til de står i et skyttehul i Ardennerne. Systemet gik i korthed ud på at erstatte enkeltpersoner og fastholde divisioner ved fronten. Erstatningspersonel modtog ingen eller ringe funktions- eller enhedsuddannelse inden de tilgik enhederne, hvilket medførte unødigt store tab og en oplevelse af ensomhed blandt nytilgået personel.

Ambrose kommer i øvrigt vidt omkring på den vesteuropæiske kampplads. Således behandles et tysk angreb mod Maginotlinjen gennemført af den navnkundige Hans von Luck i januar 1945. Det var for denne anmelder nyt, at det rent faktisk lykkedes at etablere et gennembrud. Endvidere beskrives gennemførelsen af luftlandsætninger i 24. marts 1945. Luftlandsætningerne blev gennemført med 21680 amerikanske og britiske soldater, hvilket var mere end antallet på D-dag.

Bogen afsluttes med et efterskrift, hvori veteraners reaktioner - flest positive - behandles og i et vist omfang besvares.

Hvor gengivelsen af soldaternes fortællinger er særdeles veldokumenteret, fremstår den overordnede beskrivelse af operationernes forløb mindre underbygget. Det er f.eks. tilfældet, når Ambrose hævder, at det tyske modangreb ved Mortain var forudset af amerikanerne. I så fald kunne man godt have advaret 30. division, som 5 timer før angrebet var gået i beredskabsområde i området om Mortain efter at have lidt betydelige tab under udbruddet ved St. Lo.

Vinklen på bataljonsniveauet og niveauerne herunder gør nok bogen mest interessant for yngre officerer og befalingsmænd, som har deres daglige tjeneste i en underafdeling. Bogens styrke er netop beskrivelserne af soldaternes oplevelser, og det forhold at også tyske veteraner er blevet interviewet. Denne anmelder vil dog anbefale, at man i stedet læser Band of Brothers på engelsk. Soldaternes oplevelser er de samme.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_133.aargang_nr.1_2004.pdf

 

Del: