Dyk - Når I kan!

Titel: Dyk - Når I kan!

Forfatter: Kaj Hvolgaard.

Udgivet af: Hvolgaards ubåd i samarbejde med saxo.com.

År: 2018

Sider: 271.

Vejl. pris: 179,95 kr.

ISBN: 978-87-409-5981-9.

Anmelder: Nils Ulrik Bagge.

Bogen er forfatterens erindringer som math1, i dag konstabel, i søværnet i perioden 1954 til 1957. Forfatteren var 16 år gammel ved sin indtræden i søværnet og bogen beskriver således, hvordan en dreng oplever at blive voksen. Oprindelig gik forfatteren ind i søværnet med henblik på en officerskarriere, men valgte det fra og forlod søværnet efter 39 måneder ved kontraktens udløb.

Bogen er naturligvis interessant for enhver, der har gjort tjeneste i undervandsbåd, men for andre giver den et tidstypisk billede af verdenen, som den så ud midt i 1950’erne. Danmark var nyligt blevet medlem af NATO, krigen og besættelsen var stadig en del af den fælles hukommelse og den moderne velfærdsstat var ikke rigtig kommet endnu.

For en ung læser kan beskrivelsen af rekruttiden i Arresødallejren virke barsk, men livet som lærling i det civile har på den tid heller ikke været en dans på roser.

Vi følger også forfatteren på hans landlov og første møde med spiritus og damer. Hvad der nok slår en nutidig læser, er den totale mangel på arbejdstidsplanlægning. Forfatteren valgte tjeneste i ubådene og kom til at gøre tjeneste i undervandsbåden Støren, som var en af tre engelske ubåde, som forsvaret modtog efter krigen til genopbygning af flåden. Tjenesten i Støren fylder meget og for en gammel ubådssejler er det interessant læsning. I forhold til den måde, som ubåde opererer på i dag, var den måde, som Støren opererede på meget primitiv. I forhold til moderne ubåde var Støren en dykkebåd beregnet til sejlads i overfladen og så dykke, når en fjende blev observeret. Støren var udstyret med en snorkel, men det var vist ikke noget, som benyttedes ret ofte. Bogen giver også et hyggeligt billede af livet i søværnet på den tid som for eksempel på side 199, hvor toldbehandling efter et besøg i Stockholm bliver beskrevet. Den flinke tolder kommer ombord og efterlader sin ”lette” mappe uden for messen og efter en hyggelig frokost med øl og snaps er mappen blevet lidt tungere og den flinke tolder forlader Støren uden at genere besætningen. Denne tolder er der vist stadig historier om i søværnet i dag.

Bogen er let læst og giver et tidstypisk billede af søværnet og Danmark i midten af 1950’erne set fra en ung mand. Det var en verden, hvor den ugentlige arbejdstid var nærmere de 50 timer end 40 timer. Det moderne stress med timeregnskab var ikke eksisterende og soldater og sømænd boede faktisk på deres tjenestesteder. En hyggelig lille bog, som jeg vil give to faneblade.


1Math/mat: medhjælper i et skib, fx bådsmandsmat, koksmat. 1932-51 betegnede mat en militær grad i søværnet, en menig værnepligtig i frivillig tjeneste samt en underofficerselev. 1951-70 anvendtes mat om en fastansat, specialuddannet menig i forsvaret, svarende til konstabel.

 

Del: