Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1985-86

Efter generalforsamlingen 6. maj 1985 har Selskabet følgende bestyrelse:

 • Oberst O. R. H. Jensen
 • Kommandørkaptajn H. J. Garde
 • Oberstløjtnant C. C. Ahnfeldt-Mollerup
 • Oberstløjtnant N. C. Eigtved
 • Orlogskaptajn S. Lund Major S. G. Martinussen
 • Major O. H.-G. Hoff
 • Major P. Lungholt
 • Major M. H. Clemmesen
 • Kaptajn L. C. Fynbo
 • Kaptajn N.-J. K. Kvist
 • Kaptajn K. J. Møller

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_114_aargang_jul-aug-sep.pdf

Litteraturliste

Del: