Det Krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1970

Efter valgene på generalforsamlingen den 11. maj 1970 har Selskabets bestyrelse følgende sammensætning:

Oberst Af. Rosenløv (Infanteriet)

Kommandør N. F. Lange 

Oberst C. Bonde (Flyvevåbnet)

Oberstløjtnant H. T. Havning (Infantariet)

Major H. H. Jørgensen  (Infantariet)

Major T. B. Pilgaard (Infantariet)

Major P. Svensson  (Artilleriet)

Major G. Djørup (Flyvevåbnet)

Major G. W. Kindtier (Hærens Materiel Kommando)

Orlogskaptajn S. A. K. Nielsen

Kaptajn T. Hansen Premierløjtnant (Telegraftropperne)

C. Nørgaard (Artilleriet)

Suppleanter:

Oberstløjtnant N. C, M. Frederiksen (Infanteriet)

Major O. Nørring (Pansertropperne)

Premierløjtnant J, Gersborg-Hansen (Forsyningstropperne)

Litteraturliste

Del:Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.