Det danske rytteri. De sidste krige til hest 1848-1864

Anmeldt af Casper Raundorf

Sune Wadskjær Nielsen ”Det danske rytteri. De sidste krige til hest 1848-1864” 299 sider, illustreret. Forlaget Sohn, 2013. 299,95 kr.

 

 

Foto: saxo.com

Sune Wadskjær Nielsens bog om det danske rytteri og dets sidste aktive indsats fra hesteryg er en kærkommen tilføjelse til den stadigt længere række af bøger om de Slesvigske krige, hvor krigen i 1864, meget naturligt, fylder mere for tiden. Tre-årskrigen har ikke oplevet nær så meget eksponering, så, udover at det er rart, at man kan varme op med en dansk sejr, inden man ”ser røven af fjerde division”, er det også tiltrængt med det aspekt.

 

Bogen er i sin opbygning ganske let at gå til. Den kan, naturligvis, læses fra ende til anden, men de enkelte kapitler kan ligeså vel læses individuelt og ud af kontekst. De er rigeligt krydret med anekdoter og ”røverhistorier” fra både de impliceredes liv og selve kamphandlingerne i de to krige: ”Sammenstødet mellem os og de preussiske husarer varede ikke mange minutter; vore skarptslebne sabler førtes af kraftige arme, og afgjorde i en fart det hele”, og fjendens, måske overraskende, svar var: ”Men, bevare mig vel, deres klinger er jo skarpt slebne!”

 

Sproget i bogen er klart og ligetil: ”Røven af fjerde division- det var det indtryk, offentligheden havde af rytteriets indsats i 1864. Udtrykket hentyder til, at det var det eneste, fjenden så af generalløjtnant Cai Hegermann-Lindecrones rytterdivision.” Og gennem det klare sprog kommer forfatteren tydeligt til udtryk for en stor fortælleglæde. Da bogen endvidere er rigt forsynet med illustrationer og ”fakta-bokse”, er et gennemgående kendskab til genren og begreberne ikke påkrævet. Det politiske spil og de civil-militære relationer fylder ikke meget i bogen, bortset fra de steder, hvor det direkte har indflydelse på rytteriet, såsom hærordningerne og de ”hvervede heste” : nationalhestene, der i krigstid blev stillet til rådighed, og den kan derfor vel anbefales til de, der skulle mene, at den slags emner er dækket rigeligt andetsteds.

Når det er sagt, er der muligvis også nogle mangler i bogen. Den er udstyret med et rigt noteapparat, ud fra hvilket forfatteren har arbejdet. Der savnes dog en gennemgang af kilderne, særligt når der er brugt så mange citater som tilfældet er, og derudover havde en samlet litteraturliste bagest i bogen også været rart. Med bogens relativt snævre fokus kunne der måske også været gjort mere ud af, at fortælle om rytternes træning, hesteracer og den diskussion i perioden, der gik på bevæbningen. Alle delene er medtaget, men det kunne uddybes, til trods for at det maleriske sprog, så nok måtte lade livet en smule i et kapitel eller to. En større gennemgang eller diskussion af datidens overvejelser om brugen og udviklingen af de forskellige værn og våbenarter kunne også ønskes, da det reelt først er i bogens sidste kapitel, det kommer frem. Bogens fakta-bokse vil være rigtigt gode for den uindviede læser, men for den militærhistorisk interesserede læser, med et større kendskab til genren vil de nok være et mindre irritationsmoment til tider. Dog er der næppe nogen, der kan sige sig fri, for at lære noget nyt af et par af dem.

Bogens klare sprog, der er medvirkende til, at man ikke kan undgå at mærke sadlens bearbejdning af eget bagparti, samt lige at mærke efter, om remtøj og sabel er i bedste orden, de velskrevne og let overskuelige kapitler og det generelt spændende emne gør bogen værd at læse. Om det er fordi man vil vide mere om kavaleriet, krigene eller bare læse lidt om nogle spændende kampe kan bogen levere det. Fordi dette, ellers snævre og måske lidt ”nørdede” emne, her kan læses af folk uden den ellers nødvendige baggrundsviden gives der 4 bånd.

Del: