Der Luftnachrichtendienst in Denmark Volume II

M. Sveigaard, Der Luftnachrichtendienst in Denmark Volume II, 120 sider, 375 kr.

I 2002 publicerede oberst M. Sveigaard Volume I af sit store, imponerende værk om det tyske luftforsvars kontrol- og varslingstjeneste i Danmark under den anden verdenskrig. Det var en dybdeborende gennemgang af det tyske systems organisation og funktion.
Det var for denne anmelder vanskeligt at se, hvorfor forfatteren havde kaldt sit værk for Volume I, for gennemgangen af de tyske radar-, rapporterings- og jagerkontrolsystemer syntes så grundig, at der næppe kunne være mere at berette.
Big mistake!
Nu foreligger Volume II på ikke mindre end 120 sider. De indeholder først en gennemgang af alle de tyske radar og radarlignende installationer, som indgik i Luftwaffes luftforsvar i Danmark. Dette afsnit omfatter data, skitser i 1:200 og fotos. Dernæst tager forfatteren os på en fodtur rundt i landet og viser på ikke mindre end 47 smukt gengivne farvefotos, hvad der er at se de steder, hvor installationerne har stået, og hvor der endnu så mange år efter er spor af dem i form af fundamenter og bunkers. Når der er tale om bunkers er indretningen af disse vist i tegninger i 1:100. På de sidste ca. 60 sider er de mange forskellige typer enheder først vist på oversigtskort og dernæst stilling for stilling plottet ind på tydelige kortudsnit, så man umiddelbart kan gå ud i terrænet og finde de større eller mindre spor af dette imponerende luftforsvarssystem.
I lighed med Volume I har forfatteren valgt at skrive værket på engelsk for derved at give det en større udbredelse. Det vil dog næppe volde potentielle læsere vanskeligheder, og dertil kommer, at det i overvejende grad domineres af oversigter, kort og fotos.
Som for Volume I gælder det, at skønt værket er smukt printet i A-4 format, er det desværre udgivet i ringbind, selvom det fortjente en bedre ”indpakning”, men det er naturligvis et spørgsmål om omkostninger, og det bør bestemt ikke få nogen interesserede til at afstå fra at anskaffe det. Det koster kr. 375.- incl. moms, men plus porto. Det fås ved henvendelse til forfatteren oberst M. Sveigaard, Poppelvej 5, 7470 Karup, tlf. 9710 1863 eller www.gyges.dk Så bliver det tilsendt mod forudbetaling eller pr. efterkrav.     

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_132.aargang_nr.4_2003.pdf

Del: