Depot- og skoleskibet ÆGIR.

Tom Wismann, Depot- og skoleskibet ÆGIR. Helsinge: Steel & Stone, 2006. 48 sider; kr. 100,00. Kan også rekvireres på www.flaadensskibe.dk

 

Foto: Navalhistory.dk

Tom Wismann har taget et prisværdigt initiativ ved at samle en lang række informationer om et af flådens større skibe i nyere tid, depot- og skoleskibet ÆGIR. Der er billeder fra skibets tid i den tyske flåde og fra overleveringen til Danmark, men forfatteren har fokuseret på skibets indsats i den danske flåde fra 1951 til ophugningen i 1967. Der er en kort beskrivelse af skibets historie og herefter et væld af oplysninger om ombygningerne ved Orlogsværftet, de tekniske installationer og skibets armering og elektroniske udrustning. Teksten er godt understøttet af en lang række udmærkede fotos, skibstegninger og datablade fra Orlogsværftet. Der er endvidere en kronologisk beskrivelse af ÆGIRs togter fra 1951 – 1967 samt kildehenvisninger, ordforklaring og oplysninger om hjemmesider. Bogen vil formentlig være af interesse for de mange, som i tidens løb har sejlet med ÆGIR. Det er nr. 1 i en serie, som lover godt for de kommende numre. Næste nummer i serien om flådens skibe vil handle om de to kystjagere eller torpedobåde HUITFELDT og WILLEMOES. Det forventes at udkomme inden udgangen af 2006.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_135.aargang_nr.3_2006.pdf

 

Del: