Den lille fred i den store krig. De meniges julevåbenhvile på vestfronten under første verdenskrigs

Anmeldt af Flemming Tandrup

Michael Jurgs, Den lille Fred i Den Store Krig. De meniges julevåbenhvile på vestfronten under Første Verdenskrig. Borgen 2004, 291 sider kr. 329,-

Foto: Saxo.com

Bogen er et på flere måder interessant værk om en militærhistorisk parentes i historien om 1. Verdenskrig - baseret på et, jf. anførte kilder og bibliografi, stort researcharbejde.

For den militærhistorisk interesserede læser kan værket forekomme noget ustruktureret i forhold til krigens generelle forløb. De mange stedsangivelser og enhedsbetegnelser mangler referencerammer i form af kort og organisationsoversigter, såfremt disse detaljer skal bruges til andet end dokumentation af forfatterens detailkendskab.

Forfatterens fravalg af noteangivelser gør det ofte meget vanskeligt at spore den reelle sammenhæng mellem de citerede episoder og dermed svækkes den autenticitet, der måske kunne have retfærdiggjort den meget ensidige skelnen mellem ”de gode” i de forreste skyttegrave og ”de onde”, der huserede i baglandet og regerede i hovedstæderne i de krigsførende lande (p. 248).    

Når forfatterens journalistiske baggrund tages i betragtning, savner man en fagligt mere seriøs behandling datidens helt specielle form for styret information af befolkningerne i alle krigsførende nationer - set i relation til det generelle informationsniveau i fredstid.

Men når dette er sagt, foreligger der her en uhyre velskrevet og medrivende beskrivelse af skyttegravskrigens rædsel og gru - sat i relief af de korte øjeblikke med lokal fred og fordragelighed i nogle få juledage i 1914. Dette gør bogen læseværdig som det pacifistiske budskab, den er - men det kunne nok have været gjort noget kortere.            

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

Del: