Den blodrøde flod. Danske øjenvidner til Den Finske Borgerkrig 1918

 

Anmeldt af Simon Papousek

Den blodrøde flod. Danske øjenvidner til Den Finske Borgerkrig 1918, Forfatter: Jakob Eberhardt, Gyldendal, 2014; 296 sider; ill.; 299,95 kr. (iflg. forlagets hjemmeside).

 

Foto: Saxo.com

Den Finske Borgerkrig hører til en af Nordens blodigste. Ca. 25.000 mennesker mistede livet på de godt tre måneder som krigen varede. Den blev udkæmpet i kølvandet på Den Russiske Revolution og i tiden op til Første Verdenskrigs afslutning, og således på tærsklen til en af Europas mest urolige perioder – 20’erne og 30’erne der som bekendt kulminerede i 1940’erne. Den blodrøde flod er om landsmænds umenneskelige behandling af hinanden, danske frivillige der drager udenlands og om humanitære bidrag. Det er blandt andet det der venter læseren af Jakob Eberhardts bog.

Titlen henviser til en af krigens protagonisters opfattelse af konfliktens betydning. Det var den finske generalløjtnant C.G.E. Mannerheim der bekendtgjorde, at Finland udgjorde Vesteuropas bolværk mod østens bolsjevistiske horde. Der skulle simpelthen kæmpes for at holde De Røde udenfor Europa – illustreret ved en blodrød flod. Kampen skulle stå i Finland. Hvis ikke, ville bolsjevismen have let ved at sprede sig i vest. Lyder det bekendt?

Jakob Eberhardt lader os følge de blot syv danske frivillige der drog til Finland for at bidrage med deres som soldater, for at bremse socialismens (De Rødes) fremfærd og spredning. Desuden blev et felthospital under Røde Kors sendt afsted. Herunder følger journalister også med til Finland. Disse udgør de danske øjenvidner, som bogens undertitel antyder. Fra finsk side inddrages førnævnte Mannerheim og politikeren P.E. Svinhufvud – begge repræsenterende de borgerlige (De Hvide).

Alle danskerne kæmpede på De Hvides side, mens De Røde ikke havde en eneste dansker i blandt sig. Faktisk er det ifølge Eberhardt sparsomt hvad der findes af ikke-finsk- eller ikke-rusissksprogedefremstillinger om denne side under krigen.

Bogen er disponeret over seks kapitler, hvor indledningen til Borgerkrigen fortælles ud fra hvordan Den Russiske Revolution påvirker de finske socialister og virker inspirerende på dem, og som er med til, at borgerkrigen bryder ud.

Derpå følger kapitler om oplevelser i felthospitalet hos Røde Kors-lægen Ole Chievitz og hans stab og endelig slaget ved Tamerfors som et af de dramatiske højdepunkter. En af de afgørende  begivenheder som får indflydelse på krigens udfald, bliver de tyske forstærkninger der kommer De Hvide til hjælp, og som giver et interessant perspektiv på hvorfor Finland gik i krig mod Sovjet i fortsættelseskrigen godt 23 år senere. Bogens afslutning fortæller om efterdønningerne af krigen og ikke mindst hvorledes finnerne gennemgik deres eget retsopgør og forsatte deres statsdannelsesproces, som var blevet indledt tre måneder forinden. 

Som læser ærgrer det mig, at Jakob Eberhardt ikke benytter flere sider på at forklare motiverne bag de danske frivillige, samt gør mere ud af at fortælle hvem de var. Var det unge mennesker på jagt efter eventyr? Var de politisk motiveret? Tog de efterfølgende ud på lignende opgaver, eller var Finland en enlig svale? Det samme gælder i øvrigt for De Rødes vedkommende, for hvem der åbenbart ikke var én eneste dansker der kæmpede. Desværre er forfatteren heller ikke meddelsom hvad årsagen bag dette forhold var. Det forklares ganske kort i epilogen, javel, men da bogen jo netop handler om frivillige, burde der efter min vurdering være  gjort mere ud af motiverne og ambitionerne hos de frivillige. Heller ikke det politiske klima i Danmark (eller resten af Norden) levnes megen plads. Det kunne de grå-meleredefaktasider eksempelvis have været brugt til.

Dog skal forfatteren anerkendes for, at skrive en militærhistorisk bog der IKKE handler om Besættelsestiden eller Anden Verdenskrig i øvrigt. Det er alt i alt en velskrevet og læsværdig bog, der inspirerer til videre læsning og studier. Enhver med interesse for tiden umiddelbart efter Første Verdenskrig og nordens militære og politiske situation i samme periode bør læse den.

Del: