"Den afghanske forbindelse"

Anmeldt af Claus E. Andersen

Lars Erslev Andersen & Jan Aagaard: "Den afghanske forbindelse" Afghanistanveteraner, al–Qaida–netværk og den globale terrorisme. København 2002. 192 sider. Kr. 198,– 

 

Foto: Forsvaret.dk

Til gengæld har den danske terrorist-ekspert Lars Erslev Andersen og historikeren Jan Aagaard, sidstnævnte er i parentes bemærket ansat ved Politiets Efterretningstjeneste, sammen udgivet dette nyeste værk om islamisk terrorisme, som vel nok repræsenterer det bedste dansksprogede, som kan erhverves om emnet for tiden.

Bogen Den afghanske forbindelse har forfatterne naturligt inddelt i kapitler såsom: Clintons mellemøstlige testamente; Terrorismebegrebets betydning, legitimitet, ret og magt; Globalisering; Islamisk fundamentalisme; Saudi Arabiens dilemma; Ægypten; Den sovjetiske invasion i Afghanistan; Mujahidin; Afghanistanveteraner; Usama bin Laden; og afsluttende med kapitlet om Ondskabens akse.

Erslev og Aagaard leder med sikker hånd læseren igennem de komplicerede netværk, som terroristerne efter krigen mod de sovjetrussiske besættere i Afghanistan har spundet over hele kloden. Endvidere blotlægger Erslev og Aagaard de komplekse baggrunde for den militante islamisme, som har sin oprindelse i USA, Sovjetunionen, Saudi Arabien, Kina, Iran og Ægypten.

Forfatterne påviser overbevisende, at afghanistanveteranerne står bag den nye form for terrorisme repræsenteret ved al-Qaida-netværket. Disse er således det ledende element i en terrorvirksomhed over hele kloden, som efter den 11. september 2001 har fået øget bevågenhed i den vestlige verden.

Den islamiske fundamentalisme er et moderne begreb - forfatterne kalder det et postmoderne fænomen - som antager karakter af en politisk ideologi. Denne ideologi vinder tydeligt fremme i det moderne informationssamfund, og hvad er særligt interessant er, at disse islamiske kredse søger at udbrede kendskabet til ”Da’ween,” hvilket er en eller anden form for islamisk missionsvirksomhed til resten af verdenen - og her i først og fremmest i mellemøstregionen. ”Da’wa kan oversættes som kald, appel, bøn eller mission,” skriver forfatterne, ”begrebet optræder i Koranen og har plads i den islamiske tradition” (side 62). Forfatterne konkluderer også, at roden til en stor del af de problemer, som er opstået i Mellemøsten, udspringer af Saudi–Arabiens ønske om at eksportere sine egne interne problemer til resten af regionen. ”Græsrodislamiseringen kan til en hvis grad ses som et resultat af Saudi-Arabiens eksport af sine interne konflikter” (side 64). De mest radikale i islamiske kredse (bl.a. i England) har da også hævdet, at de ikke vil helme før resten af den vestlige verden er blevet islamisk. Så ind i mellem kan man i bange stunder måske nok frygte, at Samuel P. Huntingtons berygtede/berømte tese om en fremtidig civilisationernes kamp (Clash of Civilisations - titlen på Huntingtons bog) i en ikke alt for fjern fremtid ville kunne komme til at opfyldes; selvom det nok ikke er særligt politisk korrekt at have sådanne tanker.

Afslutningsvis skal det anføres, at Erslev og Aagaards bog er et lille nyttig værk, som giver en let læst og grundigt indblik i ”den afghanske forbindelse.” Jeg vil anbefale bogen som en god indføring i et kompliceret og ikke helt overskueligt emne. Desuden skal forlaget roses for at have tilføjet to gode kort på ”flapperne” til bogen. De er nyttige at have, når man skal finde rundt i geografien i en verden, som ikke er alt for bekendt.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_131.aargang_nr.3_2002.pdf

 
 
 

Del: