De stjal Hitlers hemmelighed - Operation Biting

Forfatter: Ove C. Kronborg

Forlag: Forlaget Als (udgivet den 24. juli 2017)
Diverse: 248 sider; illustreret; vejledende pris kr. 249,-

Anmelder: Poul Grooss

Bogens forfatter er pensioneret politiinspektør. Han fortæller om en dristig og meget spændende commando-operation, som de færreste danskere kender til, nemlig ”Operation Biting”, hvor britiske styrker erobrede væsentlige komponenter fra en tysk radarstation. Det var afgørende for de britiske videnskabsmænd at få lagt hånd på et af de tyske radaranlæg, som ville komme til at dominere luftkrigen over Europa.

Forfatteren fortæller hele baggrunden for radarforskningen i både Tyskland og Storbritannien. Han går metodisk til værks, og ind i mellem drages der nogle overraskende konklusioner. Tyskerne spionerede omkring krigsudbruddet mod britiske radarudsendelser og fandt ikke nogen. De lyttede i et forkert frekvensbånd. Hermed konkluderede de, at så langt var briterne nok ikke nået endnu. Briterne regnede til gengæld heller ikke med, at tyskerne havde gjort opdagelser i denne retning.

Senere, da forfatteren af let forklarlige årsager beretter om de nye faldskærmstropper, er der modstridende reaktioner på deres anvendelighed. Kreta blev erobret ved en massiv indsats af de nyopstillede eliteenheder fra Luftwaffe. Operationen på Kreta lykkedes for dem, men tabene var så voldsomme, at Hitler afblæste den følgende aktion med faldskærmstropper rettet mod Malta. Churchill så derimod et stort potentiale i faldskærmstropper og forlangte – på grundlag af de tyske operationer på Kreta – at Storbritannien nu selv opstillede en stor styrke af faldskærmstropper.

Baggrunden for ”Operation Biting” er kort fortalt, at briterne på et tidspunkt under opbygningen af den tyske luftforsvarskæde fra Skagen til Bretagne – ”Kammhuber-linjen” – opdagede en helt ny tysk radar opstillet på den franske kyst, 19 km nordøst for Le Havre. Den stod på en høj klint ca. 100 meter fra kysten. Hermed opstod tanken hos briterne: Kan vi lave et commando-raid, nedkæmpe de lokale bevogtningsenheder, afmontere radaren og tage den med hjem og kigge på den?

På grund af en lang stribe nederlag ville en succes være godt for moralen. En sådan aktion passede ind i briternes opfattelse af den daværende situation. Indtil en invasion blev mulig, så måtte man med commando-raids fra Nordnorge til Grækenland sørge for at tyskerne var godt beskæftiget og spredte deres styrker over det hele.

Det bliver første gang man skal gennemføre en ”Joint Operation” med den nyudnævnte kontreadmiral Mountbatten som chef. Tidspunktet er februar 1942. Hermed bliver forfatteren nødt til at opridse baggrunden for oprettelsen af den nye organisation med Mountbatten. Læseren får også hele baggrunden for oprettelsen af faldskærmsstyrkerne. Herefter forklares om uddannelsesproblemer samt mangel på bombefly at blive kastet ud fra. Til denne specielle operation skal man også bruge radarteknikere, så man ’fanger’ en civil radartekniker, som på en ganske fortryllende måde får en ordre om at melde sig frivilligt.

Forfatteren beskriver den britiske situation, hvor videnskabsmænd deltager i møderne med de øverste militære myndigheder. I Tyskland leverer tyske fabrikker det udstyr, som er bestilt. Der er også en udmærket beskrivelse af forskellen mellem de tyske og britiske elektronikfabrikker.

For at udføre operationen må briterne have detaljer fra området omkring forsvarsinstallationer, vagtstyrke etc. Det klarer den franske modstandsbevægelse, og forfatteren går også her prisværdigt grundigt til værks. Modstandsbevægelsen hjalp også de britiske soldater, som måtte efterlades.

Bogen er velskrevet og logisk opbygget. Det lykkes for forfatteren blandt andet at redegøre for commando-raids, faldskærmstropper og udviklingen af radar, så en ikke-militær læser kan følge med. I hans næste bog håbes dog på at korrekturlæseren får lidt mere tid. Det er en særdeles spændende beretning, som er forsynet med gode kort og relevante illustrationer.

Del: