"De danske militære flyverstyrkers udvikling 1940-1945"

Af oberstløjtnant Hans A.Schrøder, chef for Flyvevåbnets Bibliotek
 
Paul E.Ancker: ”De danske militære flyverstyrkers udvikling 1940-1945” Bind II, første halvbind. Odense Universitetsforlag 2001, 476 s. rigt illustreret, kr. 300.-

 

Tidligere major i Flyvevåbnet, cand.phil. Paul E.Ancker, i Flyvevåbnet og blandt flyvehistorisk interesserede kendt ved sit flyvernavn POL, har nu på Odense Universitetsforlag fået udgivet andet bind af sit omfangsrige værk om dansk militærflyvnings historie. Det vil sige, under arbejdet med stoffet fra perioden 1940 til 1950 viste dette sig at antage et sådant omfang, at det foreliggende bind ”kun” er første halvbind af andet bind.
Forfatteren har ganske naturligt ladet dette bind omfatte perioden fra Danmarks besættelse og til befrielsen.
Når man nu ved, at tyskerne allerede fra den 9. april 1940 forbød al militærflyvning, så er det umiddelbart ubegribeligt, at forfatteren har kunnet skrive 476 sider om de danske militære flyverstyrker, som reelt var nedlagt i denne periode. Men når de ikke kunne flyve, hvad lavede de så? Ja, se det er jo det, som der er kommet ikke blot et lærd værk ud af, men også en meget spændende beretning om de danske militærflyveres og marineflyveres meritter under besættelsen.
Som ung officer i 1950erne havde jeg personligt ikke det mod eller den frækhed at henvende mig til væsentligt ældre flyverofficerer og spørge, hvor de havde fået alle deres dekorationer fra. Nu har jeg fået forklaringerne.
Takket være, at forfatteren har arbejdet med dette værk i mange år, er det lykkedes for ham at få både mundtlig og skriftlig dokumentation – herunder fotos – fra mange nu afdøde flyverofficerer.
Begivenhederne den 9. april 1940 danner den psykologiske baggrund for de frustrerede militærflyveres og marineflyveres handlinger. Nogle var straks opsat på at komme til at flyve i allieret tjeneste. For nogle lykkedes det, for andre ikke. Enkelte flyvere meldte sig til Luftwaffe; også dem møder vi.
Efter den 29. august 1943 trådte mange ind i modstandsbevægelsen, andre flygtede til Sverige. For enkelte af flyverne lykkedes det at komme videre til England, medens andre meldte sig til Den danske Brigade, hvor en del af dem kom til at flyve.
Som man kan forstå, er det en broget skare af frustrerede og mere eller mindre handlekraftige flyvere, man møder, men forfatteren er ikke historiker for ingenting. Alt er overordentligt veldokumenteret, og det er tydeligt, at han som interviewer har anlagt en meget kritisk holdning over for veteranernes mulige efterrationaliseringer.
Nu skal man imidlertid ikke tro, at hele dette værk kun handler om flyverne og deres oplevelser under besættelsen. Værket er nemlig samtidig et vægtigt bidrag til besættelsestidens historie, idet denne hele tiden danner den veldokumenterede ramme om begivenhederne.
Dette bind henvender sig således til alle med interesse ikke bare for den militære flyvnings, men også for besættelsestidens historie, således som den reflekterer sig i de enkelte flyveres handlinger.
Efter et kort resume på engelsk indeholder de sidste 137 sider af dette bind dokumentation, noter og fortegnelser, herunder en oversigt over de ikke mindre end 165 spændende illustrationer, hvoraf mange stammer fra private samlinger og derfor ikke har været publiceret før. Man bør i øvrigt ikke snyde sig selv for også at læse noterne, som i mange tilfælde er mindst lige så spændende som selve teksten.

Personligt kan jeg kun glæde mig over, at Flyvevåbnets Bibliotek ved denne udgivelse atter har fået et lødigt, videnskabeligt, men bestemt også underholdende værk om dansk militærflyvnings historie af stor blivende værdi; og det er med store forventninger, at jeg ser frem til andet halvbind af bind II.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_130.aargang_nr.4_2001.pdf

Del: