DC-3:an - På jakt efter sanningen

Anmeldt af Poul Grooss

Björn Hagberg, DC-3:an - På jakt efter sanningen. Rimbo, Sverige: Fischer & Co, 2004 347 sider, 242 SKr.

 

Foto: Forsvaret.dk

En af de seneste svenske anskaffelser på instituttet er bogen ”DC-3:an - På jakt efter sanningen”. Selve historien om den svenske DC-3 fremgår af en artikel andetsteds i dette nummer af Militært Tidsskrift, og den artikel baserer sig også på andre kilder end den her anmeldte bog. DC3-episoden er vel nok den største krise i svensk udenrigspolitik under Den kolde Krig. Den har været så problemfyldt, at den i Sverige slet ikke betegnes som ”DC-3-affæren”, men som ”Catalina-affæren”. Hermed bliver sagen lidt nemmere og mindre delikat at håndtere. Bogen er skrevet af marinearkæologen Björn Hagberg, som har fulgt jagten på både sandheden og flyet.

Historien handler kort fortalt om, at en af det svenske flyvevåbens DC3-fly under en signalopklaringsflyvning for FRA (Försvarets Radioanstalt) og Forsvarsstaben over internationalt farvand mellem Gotland og den baltiske kyst blev skudt ned i 1952. Den forsvandt - og med den otte mand: To piloter og en navigatør fra flyvevåbnet. FRA havde fem signalopklaringsfolk (telegrafister og radarteknikere) med om bord. De forsvandt sporløst. Man fandt kun en uoppustet redningsflåde, som svenske kriminalteknikere kunne påvise havde været udsat for skydning med brisant, russisk ammunition. Under eftersøgningens tredje dag blev også et Catalina-fly skudt ned. Det kunne dog selv lande på vandet. Besætningen herfra blev reddet over i et vesttysk handelsskib, medens flyet sank.

Det er en spændende bog, som på udmærket vis beskriver forholdene i Østersøen under Den kolde Krig. Episoden sker i Stalins sidste leveår og medens Koreakrigen raser på den anden side af Jorden. Sovjetunionen havde i 1950 skudt et amerikansk efterretningsfly ned, og året efter blev et andet amerikansk fly beskudt i samme område, hvor den svenske DC3 forsvandt i 1952. Læseren kan følge den sovjetiske våbenindustris kamp mod det teknologisk overlegne vesten og de vestlige efterretningstjenesters kamp for at skaffe de relevante taktiske og tekniske oplysninger om sovjetiske styrker og deres udrustning. Forfatteren har tilladt sig at rekonstruere og dramatisere de hændelser omkring den sovjetiske radarteknologi til flåden og luftforsvaret, som sagen handler om.

For statsminister Tage Erlander og den svenske regering er det en meget ubehagelig sag. Svensk efterretningstjeneste har samarbejdet med vestlige efterretningstjenester, og det er formentlig kendt af Sovjetunionen. Flyet er formentlig skudt ned af sovjetiske jagerfly. Har det været inde på sovjetisk territorialfarvand? Hele vejen igennem bogen har læseren den fornemmelse, at sagen er pinagtig for den svenske regering, men at hovedproblemet er relationerne til Sovjetunionen og Sveriges neutralitet. At der savnes otte mand virker som en detalje i det politiske spil. Retfærdigvis skal det anføres, at omfanget af den svenske diplomatiske indsats fortsat er ukendt.

Bogen handler dels om selve historien bag flyvningen og dels om bjærgningen af flyet mange år efter: Hvorfor udførte Sverige hemmelige efterretningsoperationer nær sovjetisk territorialfarvand? Hvad har den svenske regering gjort for at opklare sagen? Hvad har Sverige gjort for at skaffe informationer om de otte savnedes skæbne? Bogen giver anledning til en lang række spændende spørgsmål - og giver svar på nogle af dem. Desværre står læseren også tilbage med en flov smag i munden, når den sidste side i bogen er læst. Noget kunne tyde på, at nogle af DC3-besætningsmedlemmerne måske har overlevet nedskydningen og er ført til en sovjetisk fangelejr.

Historien i historien er selve bjærgningen af flyet, som ingen hidtil har kunnet finde på Østersøens bund. Hvorfor kunne man ikke finde det? Var det fordi, man ikke ønskede at finde det? Lå det på sovjetisk territorialfarvand? Initiativtageren til eftersøgningen er Anders Jallai, som er pilot i SAS, men som hobby har vrageftersøgning i Østersøen. Efter en succesfuld eftersøgning af den sovjetiske ubåd ”S7”, som blev sænket af en finsk ubåd i 1943, føler han, at hans næste opgave må være at finde det savnede efterretningsfly. Hans baggrund som jagerpilot i 1980’erne kommer ham til gode, når han forsøger at regne sagens rette sammenhæng ud.

De få fakta, som er til rådighed, er ikke alle lige tilgængelige. Det er en følsom efterretningssag, og mange akter er klassificeret. De svenske aktører er regeringen, udenrigsministeriet, Forsvarsstaben, FRA, FOA (Försvarets Forskningsanstalt) og Säpo (sikkerhedstjenesten), og de har hver deres grunde til ikke at meddele mere end højst nødvendigt. Der er tale om et puslespil, hvor der mangler mange brikker. Sagen kompliceres yderligere af at have relation til nogle af Sveriges store spionsager. Nogen må have givet Sovjetunionen et tip om, hvad der foregik og hvornår og hvor det foregik. Efter Sovjetunionens sammenbrud viste den russiske regering nogen imødekommenhed og indrømmede efter 40 år ansvaret for nedskydningen. De kort og data man herefter stiller til rådighed viser sig at være enten fejlagtige eller bevidst falske.

For Anders Jallai betyder dette, at de indledende eftersøgninger udføres i forkerte områder. Eftersøgningsoperationen er privat finansieret, og hver arbejdsdag med et opmålingsfartøj koster mange penge. På grundlag af den seneste svenske regeringskommissions betænkning om sagen i 1992 udførte marinen i 1994 en eftersøgning, men atter uden held. Læseren følger hele puslespillet med at stykke tilgængelige vidneudsagn sammen til et troligt handlingsforløb, som herefter skulle give den russiske angrebsposition, hvor langt DC3-flyet flyver fra den indledende beskydning til det styrter, og hvilken kurs det har: Styrer det mod en nødlandingsplads på Gotland eller mod Stockholm? Anders Jallai når frem til, at flyet formentlig styrter i havet fredag den 13. juni 1952 klokken 11.27. Da han langt om længe finder flyet på havets bund og får det bjærget, kan han konstatere, at flyets ur er gået i stå klokken 11.28.40!

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_134.aargang_nr.2_2005_1.pdf

Del:Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.