Danskere i krig 1936-48

Anmeldt af Michael Clemmesen

”Danskere i krig 1936-48” redigeret af Rasmus Mariager. Udgivet af Gyldendal, København 2009. 230 sider. Vejledende pris kr. 199,95.

 

Foto: Saxo.com

Medens den store krig var blevet udløst i den svage østrig-ungarske stats randzone i Bosnien, der blev opfattet som fjernt i de europæiske politiske centre, blev den kamp om magten i den rådne spanske stat, som indledte den næste fase af krigen om Europa, opfattet som relevant overalt i den vestlige verden. Også i Danmark blev den Spanske Borgerkrig set som væsentlig for verdens udvikling. Kommunisterne og venstrefløjsromantikere så sig som frontkæmpere i forsvaret mod fascismen, de nordeuropæiske landes regeringer med Storbritanniens i spidsen forsøgte at inddæmme problemet med en blanding af naivt håb, halvhjertet blokade og fredsbevarende indsats, nogenlunde som man indtil 1995 håndterede sammenbruddet af den svage jugoslaviske stat.

Denne lille antologi følger frivillige danskeres indsats for tre sider – kommunisterne, nazisterne og demokratierne - i de tolv år, der fulgte 1936. Det forhold, at der var tale om tre og ikke to sider, var skjult af, at de frivillige søgte - ud over en indsats for Danmarks ære - kampen mod noget, det være sig sovjetisk aggression, den kommunistisk-jødiske fare, fascismen eller blot det land, der havde besat fædrelandet.

Det er bogens hensigt at gøre historien om danskeres indsats under fremmede flag levende og mere interessant ved at følge én af de frivillige. Det lykkes dog desværre kun fuldt ud i Jan Ahtola Nielsen og Mikkel Kirkebæks artikel om den unge gardehusarlinjeofficer Hans Fengers indsats og død under den Finske Vinterkrig. Også Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharffs artikel om den lidt ældre linjeofficer Per Sørensens tjeneste i Waffen SS lykkes i rimelig grad, men bliver belastet af forfattertrilogiens – forståelige – ønske om at formidle mest muligt af deres omfattende viden om SS.

Morten Heibergs artikel om den danske spaniensfrivillige Leo Kari er værdifuld i sin fremlæggelse af ny forskning om den Spanske Borgerkrig, men historien om Kari ender med kun at blive en undskyldning.

Det eneste, man får ud af Jakob Sørensens koncentration om Werner Michael Iversens forsøg på at drive det danske hvervekontor i Storbritannien, er en forstærket frustration over Christmas Møllers tåbelighed og arrogance.

Jakob Knud Bro Lorenzens og Jakob Helth Lønborgs artikel om den danske frivillige Per Christensens tjeneste i den britiske hær efter befrielsen fænger ikke, nok først og fremmest, fordi der netop for Christensen bliver tale om en langstrakt, normalt kedelig, ferierejse til imperiets asiatiske dele. Det havde været noget mere relevant og interessant, hvis forfatterne havde fulgt en af de mange danske frivillige, der kom til at gøre tjeneste i Palæ­stina, noget som dog nok ville have krævet forskning i deres britiske enheders arkiver fra perioden.

Ib Faurbys afsluttende artikel giver en virkelig god ramme og sammenlignende analyse af de frivilliges motiver og profil. Han får dog læseren til at undre sig over, hvorfor man i antologien ikke har medtaget de danske jøder, der i 1948 meldte sig i kampen for Israel. Deres motiver og indsats er veldokumenteret. Også krigen om Palæstina kan ses som et af resultaterne af de foregående tredive års europæiske konflikter. Hvis man havde valgt en anden frivillig i den britiske hær end Per Christensen, kunne hans historie være koblet logisk sammen med den foregående artikel. Historien om en danskers frivillige indsats i en etnisk-religiøs konflikt ville endvidere have peget fremad mod vor tids situation.

På trods af sine svagheder anbefales denne lille bog, dels fordi man får en kort opdateret viden om den nyeste forskning i artiklernes emner, dels fordi det et par steder lykkes for forfatterne at komme ind i hjertet og bevidstheden af den frivillige. 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_138.aargang_nr.3_2009.pdf

 

 

Del: