Danske ubåde 1909 – 2004. Forsvarshistoriske Skrifter Nr. 1

Anmeldt af Poul Grooss

Søren Nørby, Danske ubåde 1909 – 2004. Forsvarshistoriske Skrifter Nr. 1. København: Statens Forsvarshistoriske Museum, 2005. 256 sider; kr. 200,00.

Foto: Dykkeren i Flådens Leje. Naval-history.dk

Denne bog er første bind i serien ”Forsvarshistoriske Skrifter”, der udgives af Statens Forsvarshistoriske Museum, som er den nye betegnelse for Tøjhusmuseet & Orlogsmuseet. Tanken med de nye skrifter er at formidle den nyeste forskning inden for forsvarshistorien. Bogen blev præsenteret ved en festlig lejlighed på Holmen den 24. juni 2005, hvor kulturminister Brian Mikkelsen også indviede SÆLEN som museumsubåd.

Det er lykkedes for Søren Nørby at skrive en spændende bog om de danske ubåde fra ”DYKKEREN” i 1909 frem til SÆLENs udfasning i 2004. Bogen henvender sig både til folk med årelang erfaring i ubådssejlads og til interesserede, som gerne vil vide noget om emnet. Den er oplysende, godt fortalt og forsynet med mere end 130 illustrationer. Forfatteren præsenterer et overblik over tekniske muligheder, omkostninger etc. Samtidig er han i stand til at fortælle om dagligdagen om bord, den ikke altid interessante skibskost og de trange underbringelsesforhold. Der er brugt en del kræfter på at beskrive vigtige episoder så som kollisioner, eftersøgninger, tekniske uheld og lignende.

Bogen beskriver den tekniske udvikling i hele perioden, Danmarks situation under de to verdenskrige, forholdene under Den kolde Krig og perioden efter murens fald. Forfatteren oplyser endvidere om ubådsudviklingen i den øvrige del af verden. Der er en udmærket beskrivelse af flådens udnyttelse af den moderne teknologi og Orlogsværftets høje teknologiske stade under og efter Den første Verdenskrig. Episoderne omkring britiske og tyske ubåde i danske farvande under Den første Verdenskrig er også ganske spændende læsning. Læseren får serveret et lille stykke af Danmarkshistorien i de sidste 100 år.

Bogens forord er skrevet af kontreadmiral Niels Mejdal, som er formand for den nystiftede ”Dansk Ubådsforening”.

Bogen er forsynet med register, litteraturliste, oversigt over eskadrechefer, oversigt over de danske ubådes ”levetid” i søværnet samt tegninger og tekniske oplysninger om alle danske ubåde. Første bind i ”Forsvarshistoriske Skrifter” tegner lovende for museets formidling af Danmarks militære historie. Søren Nørby skal have ros for sin bog. Den fortjener mindst ”fem dykkerklokker”.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_134.aargang_nr.3_2005.pdf

Del: