Danske torpedoer 1868 – 2008

Anmeldt af Poul Grooss

Af Kaj Toft Madsen”Danske torpedoer 1868 – 2008”. Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København den 29. august 2008. 132 sider illustreret. Pris kr. 150.

Foto: Navalhistory.dk

Bogen er udgivet som ”Forsvarshistoriske Skrifter Nr. 7” af Statens Forsvarshistoriske Museum. Den kan derfor ses som en publikation på linie med admiral S. E. Thiedes bog om dansk søartilleri 1860 – 2004, og redaktionelt er den da også produceret på samme måde.

Der er tale om en lille velskrevet bog, som beskriver hele den tekniske udvikling af torpedoen. Først følger udviklingen af den selvbevægende torpedo i udlandet, og herefter introduceres læseren til de indkøbte torpedoer fra Østrig og Italien og den gradvise indførelse af danske, licensproducerede torpedoer. Forfatteren er kommandørkaptajn Kaj Toft Madsen, som tidligere blandt andet har været ubådschef og ubådseskadrechef.

Torpedovåbnet har i Danmark kunnet anvendes fra ubåde, overfladeskibe og fly, og her var tale om et kampafgørende våben. En torpedotræffer har normalt været nok til at uskadeliggøre eller sænke en modstanders store enheder. Der er derfor tale om et særdeles vigtigt våben for søværnet, som har dannet grundlaget for søværnets operationer i hele den nævnte periode.

Det er lykkedes for forfatteren dels at skrive en grundig gennemgang af de tekniske forudsætninger for torpedovåbnet, dels at skrive en let læst bog, som henvender sig til såvel eksperten som den marineinteresserede læser uden forudsætninger.

Det har været et godt initiativ fra museets direktør, at denne bog er blevet skrevet. Bogen er forsynet med litteraturliste samt en række bilag med detaljeret oversigt over torpedoer, som søværnet har haft i beholdningerne.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_137.aargang_nr.4_2008.pdf

Del: