Dansk orlogsheraldik – Søværnets og Marinehjemmeværnets Våbenskjolde 1959 – 2010

Anmeldt af Poul Grooss

Orlogshistoriker Hans Christian Bjerg. Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum i juli 2010. 297 sider illustreret. Bogen forhandles af Nyboders Boghandel og sælges også via Statens Forsvarshistoriske Museum på thm@thm.dk. Pris kr. 300.

Den danske tradition for våbenskjolde kan føres tilbage til udsmykningen af nogle af linieskibene fra 1700-tallet, blandt andet skibe opkaldt efter Elefantordenen og Dannebrogsordenen. I det følgende århundrede indgår der også udsmykning på orlogsskibenes agterspejl, som minder om våbenskjolde. Omkring afslutningen af Den første Verdenskrig indførte Royal Navy våbenskjolde for hvert af de større skibe, og det var kronet med den britiske ”flådekrone”, ”Corona Navalis”.

Omkring 1950 ønskede man fra dansk side også at indføre heraldisk udformede våben til skibe og myndigheder. I forvejen havde man siden 1800-tallet benyttet ”anker og krone”-symbolet, og et segl fra det kombinerede Admiralitets- og Commissariats-Collegium blev benyttet af Chefen for Søværnet. Dermed havde man nogle heraldiske udgangspunkter.

I de indledende kapitler kan man læse om principperne for udarbejdelsen af våbenskjolde, og hvorledes man vælger farver, form og udsmykning. De heraldiske regler for farvevalg har bestået i 800 år, så dem er der ingen grund til at gå uden om: Man må bruge fire farver: Rød, blå, sort og grøn. Hertil kommer brugen af guld og sølv. Man kan også studere selve processen med udarbejdelsen af et våbenskjold for et nyt skib. Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe har siden 1991 arbejdet under den siddende jagtkaptajn, og alle våbenskjolde skal inden brug approberes af majestæten.

For feinschmeckere er der et helt kapitel kaldet ”Heraldisk ordliste”, hvor man kan læse i detaljer om sjældne begreber og gloser så som blasonering, bjælker, dekster, oddet, orle, sinister, skjoldfod samt de anerkendte farver med RAL numre og CMYK værdi.

Våbenskjoldene indgår i udsmykningen af skibene, og et af formålene er at støtte samhørigheden mellem flåden i fortid og nutid. I mindre format kan de bruges til udsmykning i messer, bruges som gaver og medvirke til at udbrede kendskabet til Flåden og dens traditioner. Alle disse principper er grundigt beskrevet i bogens indledende kapitler.

Herefter følger så en gengivelse af hvert enkelt våbenskjold, som har fået tildelt en side hver. Først bringes kongeskibet og herefter kommandoer og eskadrer, skibe, skoler, kurser, forter etc.

Bogen er udgivet i samarbejde med Søværnets operative Kommando og Marinehjemmeværnet. Den er blevet til på et grundlag skabt af daværende adjudant for Chefen for Søværnet i 1981, kaptajnløjtnant Henrik Muusfeldt. Udgivelsen har fået støtte fra en række fonde. Det er en ganske flot og lærerig bog.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
militaert_tidsskrift_139.aargang_nr.3_2010.pdf

Del: