"Dannebrog. Kongeskib i 80 år. 1932 – 2012”

Anmeldt af Poul Grooss

"Dannebrog. Kongeskib i 80 år. 1932 – 2012” af Tom Wismann. Udgivet af Steel & Stone Publishing den 26. maj 2012. ISBN 9 788799 431236. 152 sider illustreret. Bestilles hos Steel & Stone Publishing, Degnelodden 5, Valby, 3200 Helsinge. Tlf. 22 87 20 29. E-mail: twismann@gmail.com Pris kr. 249 incl. moms og porto.

 
 
 
 

Foto: Arnoldbusck.dk

Indledningsvist er der oplysninger om, hvad majestæterne gjorde i tidligere tider. Helt frem til omkring 1950 var det almindeligt at sejle, når riget skulle inspiceres. Ofte var det de store orlogsskibe, som transporterede majestæten, men fra begyndelsen af 1800-tallet kom der egentlige kongeskibe. De blev normalt bemandet af Flåden. I 1880 byggede man et stateligt skib til kongens brug, og efter nogle år blev det forlænget med 13 meter. Det blev dog kun brugt i danske farvande, og når majestæten skulle til Færøerne og Island skete det om bord i et af Flådens øvrige skibe. Første gang en dansk konge satte sin ben på Grønland var i 1921!

Da det gamle hjuldampskib Dannebrog fra 1880 ikke kunne vedligeholdes længere, så begyndte politikerne at se på fremskaffelse af midler til et nyt kongeskib. Rigsdagen bevilligede 1,3 millioner kr. til formålet i 1929, men allerede året efter måtte man konstatere, at projektet ville blive ca. 20 % dyrere. Den resterende sum blev rejst af store, danske firmaer, blandt andet ØK og Carlsberg. Skibets størrelse skulle være beskeden nok til at det kunne anløbe de fleste danske provinshavne, og stort nok til at kunne bringe majestæten sikkert til Færøerne og Island. Skibet blev ikke isforstærket og var ikke beregnet til sejlads på Grønland. Det skulle bygges i Danmark og være forsynet med danske motorer. I bogen følger man bygningen af skibet på Orlogsværftet, og der er en vældig god forklaring omkring selve skibsbygningen, arbejdsmetoder og fagudtryk. Forfatteren har gjort en hel del ud af at forklare tekniske og sømandsmæssige termer.

Bogen rummer en lang række unikke fotos, som forfatteren har fundet i den gamle samling på Marinens Bibliotek, som nu er overgået til Forsvarets Bibliotek. Der er en interessant billedserie fra hjuldampskibet Dannebrog. Bygningen af det nuværende kongeskib kan man følge via mange sort/hvide billeder. Hele apteringen (indretningen) af skibet følges i en serie ”før og nu”-billeder, som giver et vældig godt indtryk af skibet. Næsten hvert enkelt rum og dets funktion beskrives i gennemgangen. En del af illustrationerne er originale tegninger, skitser og forslag. Berlingske Tidendes medarbejder fra 1932 giver også en udmærket introduktion til skibet. Forfatteren har fået Hendes Majestæt Dronningens tilladelse til at gå rundt i skibet og fotografere. Efter gennemgangen af skibet følger en gennemgang af fartøjerne om bord fra 1932 og til i dag. En lille fotoserie belyser kongeskibets tilbagetrukne tilværelse under den tyske besættelse fra 1940 til 1945.

Den videbegærlige læser desuden mange andre oplysninger. Der er gjort lidt ud af beskrivelsen af de daglige og de årlige rutiner om bord, herunder også ceremoniellet og baggrunden for det. Der er en kort oversigt over besætningens størrelse og de enkelte besætningsmedlemmers funktioner. En tidligere næstkommanderende fortæller om livet om bord, og en af de kvindelige gaster fra sommertogtet i 2010 fortæller meget levende om livet om bord, det daglige arbejde og de mange oplevelser kombineret med hårdt arbejde og søsyge. To billedserier viser kongeskibet under sejlads i hårdt vejr. Der er tillige forklaringer på flagning i kongeskibet, beskrivelse af dets våbenskjold, en liste over tidligere chefer samt for anløbshavne i ind- og udland gennem tiderne. Endelig har forfatteren fremskaffet mange fotos fra kongeskibets ture til Færøerne og Grønland. Da skibet ikke er isforstærket lægger det en begrænsning på skibets anvendelsesmuligheder i Grønland.

Hendes Majestæt Dronningens jagtkaptajn har skrevet forordet til bogen, og han har været forfatteren behjælpelig med kilder, data, oplysninger og meget andet. Det er alt i alt en meget flot bog med mange interessante oplysninger.

Bogen er udgivet med økonomisk støtte fra en række fonde.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

mt.02.2012.aug_.pdf

 
 
 
 

Del: