Danmark, 11. september og den fattige verden.

Anmeldt af Ib Faurby

Gorm Rye Olsen, Danmark, 11. september og den fattige verden. København: Columbus, 2005. 128 sider; 145,00 kr.

Foto: arnoldbusck.dk

 Denne politik omfatter såvel bistandspolitik som sikkerhedspolitik - to politikområder, der i stigende grad ses som nært forbundet. Den danske politik behandles ikke isoleret, men i sammenhæng med såvel den generelle udvikling i ”den tredje verden” som andre landes og internationale organisationers politik.

        Forfatteren beskriver og diskuterer de centrale udviklingspolitiske problemer og dilemmaer. Han understreger forskellene mellem udviklingslandene og diskuterer de forskellige udviklingsmuligheder i hhv. Asien og Afrika. Kort fortalt er behovet størst i Afrika og mulighederne bedst i Asien.

        Bogen behandler de lange linjer i dansk bistandspolitik og viser, hvordan denne i stigende grad har stillet krav om politiske og økonomiske reformer samt ”god regeringsførelse” i modtagerlandene. Der er også en god redegørelse for EU's bistandspolitik og påvisning af, hvordan denne i høj grad er en del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Debatten om sammenhængen mellem sikkerhedspolitik og bistandspolitik er ikke ny, men med opblomstringen af den internationale terrorisme har den fået fornyet styrke og aktualitet. Fejlslagne stater (”failed states”) ses i stigende grad som arnesteder for terrorisme. Derfor er det også et sikkerhedspolitisk mål at stabilisere disse stater og forhindre, at der bliver flere af dem. Gorm Rye Olsen understreger imidlertid, at forskningen vedrørende terrorisme og rekruttering af terrorister er mangelfuld, og at vi ikke har den fulde forståelse af fænomenet. Det er ikke kun fattigdom, der avler terrorisme. Problemet må ses i sammenhæng med de politiske magtforhold og den politiske kultur i terroristernes hjemlande.

        I 1990erne, dvs. efter afslutningen af den kolde krig, mistede ulandene deres strategiske betydning, og mange vestlige lande reducerede deres bistand. Det ændrede sig imidlertid efter 11. september, der skabte fornyet opmærksomhed om fattigdom og ustabilitet i den 3. verden. Men paradoksalt nok valgte Danmark, der længe havde været blandt de største bidragydere, fra 2002 som det eneste EU-land at reducere bistanden. Gorm Rye Olsen deler imidlertid ikke ”bistandslobbyens” forargelse. Han understreger at den danske bistand fortsat er ”usædvanlig stor”, og at Danmark stadig - målt i pct. af BNP - er den næststørste bidragyder blandt OECD-landene. 

 

        Ud over beskrivelse og analyse af politikken over for verdens fattige lande rummer bogen også en kort og pædagogisk indføring i, hvordan staters udenrigspolitik bliver til, og hvordan den kan studeres. I det hele taget er der tale om en glimrende fremstilling, der gør bogen egnet som lærebog på gymnasie- og aftenskoleniveau samt som en generel indføring i bistandspolitik for de, der gerne vil vide mere og få større overblik og sammenhæng, end de kan få i den daglige avis.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_134.aargang_nr.3_2005.pdf

Del: