Dagbog fra Afghanistan

Anmeldt af Peter Dahl Thruelsen

af Thomas Larsen ”Dagbog fra Afghanistan”. Udgivet af forlaget Borgen, København, 2008. 274 sider. Pris kr. 299.

Foto: Saxo.com

Forfatteren Thomas Larsen var fra august 2006 til februar 2007 vagthavende officer i Regional Command South (RC(S)) i Kandahar. Han gik til daglig vagt i Combined Joint Operations Center (CJOC), hvorfra han kunne følge udviklingen i operationerne i alle provinserne i RC(S). I dagbogen beskriver forfatteren dagligdagen i RC(S) i en periode, der er præget af en kraftig udvikling af NATOs engagement i Afghanistan. Forfatteren kommer til Kandahar få måneder efter, at International Security Assistance Force (ISAF) har overtaget ansvaret for regionen og på et tidspunkt, hvor det er ved at gå op for omverden, at dette ikke er en opgave, der kan sammenlignes med indsatsen i Nordafghanistan, men som mere kan beskrives som egentlig oprørsbekæmpelse.

Bogen er skrevet som en dagbog med beskrivelser af stort set hver dag i missionsområdet. I den indledende del af bogen beskrives forvirringen forud for udsendelsen, hvor hverken forfatteren eller Forsvaret vidste eller kunne forklare, hvilken opgave han egentlig skulle til Afghanistan for at løse. Dette forhold giver selvsagt forfatteren nogle frustrationer forud for udsendelsen. Efter ankomsten til Kandahar starter den egentlige del af bogen. Dagbogen gennemgår stort set dag for dag forfatterens gøren og laden i lejren og i CJOC’en. Kontakten hjem til sin kæreste og søn, forholdet til de danske og udenlandske kollegaer, de lange vagter, frustrationer over andres handlinger osv. beskrives side efter side. At skrive en bog som en dagbog kræver, at man har en dagligdag, der for udenforstående synes spændende, og at man formår at gå et niveau dybere, end de meget overordnede redegørende beskrivelser. Dette formår forfatteren desværre ikke.

Det første eksempel på dette kommer tidligt i bogen, hvor forfatteren beskriver RC(S)-planlægning og iværksættelse af Operation Medusa. Forfatteren kritiserer forud for operationen, at der ikke er styrker nok til, at man kan opnå succes. Dette kan være rigtigt, men andre operative forhold såsom ’force multipliers’ (fly, ISTAR-midler, Informations operationer, PSYOPS osv.) og situations dannende faktorer (doktrin, teknologi, organisation, terræn osv.) gennemgås ikke i dybden. Yderligere bliver de altafgørende politisk strategiske forhold ikke medregnet, og forfatteren undlader derved at beskrive, hvorfor operationen blev set som altafgørende på dette tidspunkt og derfor skulle iværksættes. At beskrive operationer i et oprørsbekæmpelsesmiljø kræver, at disse forhold medtages, hvis man vil give læserne en dybere forståelse for kompleksiteterne og de operative overvejelser forud for en indsættelse i dette komplekse miljø.

Senere i dagbogen beskrives indsættelsen i Helmand og nogle af de udfordringer Task Force Helmand og den danske Spejdereskadron stod overfor i sensommeren 2006. Her beskrives forholdet omkring indsættelserne i de mange distriktscentre, herunder Musa Qala i Helmand-provinsen. Forfatteren konkluderer, at indsættelserne var en britisk valgt ’strategi’, der fejlede. Hvis man havde inkluderet omgivelserne i denne konklusion, ville det være kommet frem, at ’strategien’ ikke var et britisk valg, men at den var affødt af politiske krav fra Kabul. Igen kommer forfatteren med nogle konklusioner, der tydeligt viser en manglende forståelse for den større kontekst og kompleksitet, der på pågældende tidspunkt herskede i Afghanistan.

Dagbogen indeholder dog nogle gode observationer om emner lige fra politisk involvering og Forsvarets rolle i missionen til emner såsom de mange træfninger mod Taliban, krigens virkelighed og CIMIC. Problemet er dog, at disse emner aldrig berøres mere end på overfladen, og der kommer derved ikke noget substantielt ud af observationerne. Dagbogen kunne have været styrket, hvis forfatteren havde inkluderet og beskrevet den politiske udvikling i Afghanistan samtidig med ISAFs overtagelse af RC(S), og hvis forfatteren havde beskrevet kompleksiteten og opgaveløsningen i området mere dybdegående. Dette ville have hjulpet læseren, og det ville have givet forfatteren en større forståelse for det miljø, han selv var en del af.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_137.aargang_nr.4_2008.pdf

Del:

Emneord

Der er ingen emner tilknyttet denne side