Da verden gik amok - politik og kulturhistorie 1914 - 1945

Anmeldt af Poul Grooss

Erling Bjøl: Da verden gik amok – politik og kulturhistorie 1914 – 1945. København: Politikens Forlag, 2005. 400 sider; kr. 299,-

Foto: gucca.dk

 

Erling Bjøl, professor og dr. scient. pol., skriver i bogens forord, at hvis man har noget ønske om at forstå den tid, vi lever i nu, så må man have kendskab til tiden mellem 1914 og 1945. ”Den første Verdenskrig blev den urkatastrofe, som har sat sine dybe spor i hele den følgende tidsalder.” Af den opstod den russiske oktoberrevolution. Det østrig-ungarske kejserrige gik i opløsning. Samme skæbne overgik det osmanniske rige. En dårlig fred for Tyskland lagde grunden til Den anden Verdenskrig og de europæiske jøders udryddelse. Efter Den anden Verdenskrig fulgte opløsningen af de store europæiske koloniriger. Forfatteren siger endvidere i sit forord, at bogen er ”et tilbud om at viderebringe kendskab til den verden, vi har levet i, til nye generationer, der har været forskånet for at opleve den, men må affinde sig med følgerne af dens fejltrin.”

Bogen er en omskrevet og revideret udgave af ”Vor tids kulturhistorie, bind 2”. Man skal dog ikke lade sig slå ud af denne titel, hvis man har nogen fornemmelser i retning af citatet ”hver gang jeg hører ordet kultur spænder jeg hanen på min revolver”. Denne bog er en fantastisk komprimeret udgave af det 20. århundredes krigshistorie med beskrivelser af årsag og virkning. I tilgift bliver læseren præsenteret for den videnskabelige udvikling, sammenhængen mellem krig og økonomi, den kulturelle udvikling spændende over arkitektur, jazz, malerkunst, litteratur og meget mere. Bogen er ajourført med de seneste kilder, blandt andet S. S. Montefiores Stalinbiografi fra 2003.

Udgangspunktet er som sagt udbruddet af Den første Verdenskrig. En af forfatterens kilder er Jean-Baptiste Duroselle, som i 1994 udgav en bog om 80 års forskning i, hvorfor denne krig i det hele taget brød ud. Dobbeltmordet i Sarajevo skulle ikke automatisk have udløst en konflikt, som i øvrigt var ved at blive finde sin løsning. I Wien var der ikke særlig stor opstandelse den sommer, og den tyske kejser tog af sted på krydstogt i den norske skærgård med den kejserlige yacht ”Hohenzollern”. Der var en stribe fejlfortolkninger af krisestyringssignaler. Alle handlede af frygt for de andre aktører. Østrig erklærede Serbien krig uden forudgående mobilisering. Russerne mente, at man kunne begynde at mobilisere, uden at det betød krig, medens den tyske militærledelses planer var baseret på, at mobilisering var ensbetydende med krig. For tyskerne var planlægningen gjort i detaljer, og der kunne ikke improviseres. Først skulle fjenden i vest nedkæmpes. Derefter kunne man sende store styrker østpå til at tage sig af den russiske trussel. Den tyske hærledelse måtte i gang i vest i en fart. Den militære planlægning drev udenrigs- og sikkerhedspolitikken, ikke omvendt. Forfatteren nævner, at under Cuba-krisen i 1962 var der en markant forskel på beslutningstagerne i forhold til 1914: Både Nikita Khrusjtjov og John F. Kennedy havde begge oplevet krig, og Kennedy havde netop læst ”The Guns of August” om krigsudbruddet i 1914. Forfatteren nævner i den forbindelse, at der i 1962 i flåden fandtes et militært instrument, der kunne tilpasses trusselsniveauet. Det var, hvad deltagerne famlede efter i 1914.

De krigsførende parter havde ikke været opmærksomme på erfaringerne fra de seneste krige og den tekniske udvikling, og dermed var de dårligt forberedt. Den franske hærs mest effektive våben var dens 75 mm kanon, hvor der til hver kanon var produceret 1.190 granater. Under Marne-slaget brugte hver kanon 300 granater om dagen, og alle de krigsførende parter var ved at løbe tør for ammunition et par måneder inde i krigen.

Forfatteren har sans for både de store linier og detaljen. Når læseren kan se, at tyske alpejægere under Den første Verdenskrig sejrede over italienske styrker, så er der en passant tilføjet, at den unge tyske officer i spidsen for angrebet hed Erwin Rommel. Tilsvarende dukker de Gaulle op i episoder fra Den første Verdenskrig, som oberstløjtnant midt i 1930’erne og da den franske modstand tager til efter 1940, og en ung amerikansk artilleriofficer ved fronten under Den første Verdenskrig i 1917 hed Harry S. Truman.

Bogen giver også et godt indtryk af økonomiske forhold, både for nationaløkonomien og de enkelte husholdninger. I Frankrig betalte man for eksempel rustningsindustriens arbejdere 5 fr. om dagen, medens soldaterne i skyttegravene fik 25 centimes for at sætte livet på spil.

I forbindelse med slutningen af Den første Verdenskrig og starten på den russiske revolution og den senere borgerkrig i Rusland er det også interessant at følge med i den russiske kornhøsts størrelse og eksporten til udlandet på trods af den lokale hungersnød.

Krigens afslutning markerer forfatteren med et citat af den engelske historiker A. J. P. Taylor: ”Krigen begyndte i forvirring uden klare forestillinger om målene med den. Den endte på samme måde uden nogen klare begreber om, hvad freden skulle indebære”. Herefter følger læseren udviklingen slag i slag med den tabte fred, den fortabte generation, etableringen af sovjetstaten, Hitlers magtovertagelse etc.

Et gennemgående træk er omtalen af nøglepersonerne i Europas økonomiske politik, blandt andre John Maynard Keynes, Jean Monnet og Christian Pineau. Midt i de økonomiske problemer i 1930’erne udtalte Keynes: ”Det største problem er ikke at få nye ideer; det er at få udryddet de gamle, der gennemtrænger hver eneste krinkelkrog i vore hjerner”.

Bogen er forsynet med relevante tabeller med diverse data samt et stort antal fotografier, som er med til at understrege bogens budskaber. Hovedvægten er lagt på den første halvdel af perioden fra 1914 til 1945, men bringer også læseren med frem til nutiden. Forfatteren har komprimeret 50 – 60 års erfaring og livsvisdom fra det 20. århundrede i en let tilgængelig form. Det er en blændende bog, som kunne danne et godt grundlag for en debat om Europas fremtidige udvikling. Bogen er forsynet med litteraturliste og personregister.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_135.aargang_nr.1_2006_1.pdf

Del: