Churcill - et Portræt i billeder

 


Foto: Gucca.dk

Anmeldt af Poul Gross

”Churchill - et portræt i billeder” af Sir Martin Gilbert.  Oversat af Lisbeth Valentin Madsen. Udgivet af Forlaget Rosenkilde den 8. maj 2009. 320 sider illustreret. Pris kr. 450.

 

Den engelske udgave med titlen ”Churchill - a Photographic Portrait” udkom allerede i 1974 ved hundredeåret for Churchills fødsel, og den er siden blevet revideret i 1988 og 1999, hvor teksterne blev gjort mere udførlige. Der er tale om den første udgivelse af bogen på dansk, og i mange henseender er der tale om en herlig bog. Forfatteren har haft mulighed for at bruge ca. 5.000 fotos. Ud over fotografier er der også udvalgt et antal vittighedstegninger og karikaturer. Alt i alt viser bogen 364 udvalgte illustrationer. Det har selvfølgelig ikke været muligt at dække alle begivenheder og perioder i den store statsmands spændende liv. Nogle negativer er gået tabt på grund af krige. Næsten halvdelen af de viste fotos er fra Churchills private fotoalbum.

Churchill blev uddannet som officer, deltog som korrespondent i Boerkrigen og var minister for flåden under Den første Verdenskrig. Efter afskeden som minister tog han til fronten i Nordfrankrig som oberstløjtnant og chef for 6th Royal Scots Fusiliers. I den efterfølgende fredsperiode var han skiftevis inde og ude af politik. Når han ikke var politisk aktiv skrev han bøger. Ud over ”De unge år”, som også anmeldes i dette nummer af Militært Tidsskrift, skrev han i 1930’erne den meget anerkendte og læseværdige bog ”A History of the English Speaking Peoples”.

Efter Hitlers magtovertagelse hørte man Churchills advarsler til den britiske regering. Der voksede langsomt et krav om at få Churchill med i regeringen, og umiddelbart efter krigsudbruddet den 3. september 1939 kunne flåden udsende et signal til alle enheder: ”Winston is back”. Han var atter blevet flådeminister, og under det militære sammenbrud ved Dunkirk i forsommeren 1940 blev han som 65-årig udpeget som Storbritanniens premierminister og fik hermed hovedansvaret for at føre landet igennem krigen.

De udvalgte fotos med de ledsagende tekster tegner et godt portræt af personen Winston Churchill. Han var en dreven politiker og havde desuden en omfattende historisk viden, som han kunne bruge i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Desuden interesserede han sig meget for militære styrker og deres anvendelse og udrustning, ikke mindst for flyvningens militære muligheder.

Alt dette beskriver tekst og billeder på udmærket vis. Dog savnes der, ligesom som det er tilfældet med Eisenhowers bog anmeldt ovenfor, også her en kærlig militær jernnæve til at tage sig af korrekturen – set fra et militærfagligt synspunkt. ”Jyllandsslaget” i 1916 omtales som ”slaget om Jylland”, og forfatteren nævner flere gange, at flåden går til ”stillinger i Nordsøen”. Eksempelvis viser fotos nr. 301 og 302 ifølge teksten Churchill og Eisenhower, der inspicerer USA's ”maskingeværseskadroner”. Pudsigt nok er folkene på det ene billede udstyret med en morter. Der har formentlig været tale om en maskingeværdeling og en morterdeling – og hestene må læserne nok tænke sig til. Bortset fra det, er der tale om en flot bog om Churchills liv og indsats.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_138.aargang_nr.3_2009.pdf

 

Del: