The choice - Global Domination or Leadership

Anmeldt af Asger Bagge

Zbigniew Brzezinski, The Choice-Global Domination or Global Leadership.  New York: Basic Books, 2004. $ 15,00.

Foto: barnesandnobles.com

The Choice er udgivet i 2004, men er fortsat et studie værd, bl.a. fordi de underliggende principper for det valg, der er angivet i bogens titel ikke har forandret sig nævneværdigt.  Den uansvarlige krig i Irak, der nu synes at lakke mod et strategisk nederlag af dimensioner for USA og stigningen i oliepriserne, der har medført at Rusland i dag er stærkt på vej tilbage på "banen" bør naturligvis ikke overses, såvel som andre betydningsfulde begivenheder (Kinas fremmarch, afvisningen af EU's nye grundlov, etc.).

Brzezinskis hovedargument er, at hvis USA og Europa (dvs. EU) kan bringe Rusland ind i folden, vil denne trojka kunne kontrollere udviklingen globalt in den kommende periode.  Hvis USA og EU ikke er i stand til det, vil Rusland blive inviteret fra anden side (Kina?) og en sådan udvikling er ikke til fordel for vores del af verden.  Han peger på, at Israels status er et afgørende problem for forholdet mellem USA og EU.  Han siger også, at hvis man skal undgå dominans og benytte lederskab, er det tvingende nødvendigt, at USA klapper hesten og indser, at man må dele "magten" og lade andre end snævre amerikanske interesser nyde fremme. 

De 5 beskrivende kapitler i bogen benytter alle ordet "dilemma" i titlen og tydeliggør Brzezinski's titel, et valg mellem på den ene side og den anden side.  I disse beskrivelser kommer han ind mange væsentlige nationale sikkerhedsproblemer for USA, og beskriver situationen generelt i vores nu globaliserede verden med fokus på nogle af brændpunkterne: energi, råstoffer, atomoprustning, demografi, religion, men angiver også mulige løsninger for at undgå, at USA isoleres som er fort på toppen af bjerget, der kaster truende skygger ud over alle nedenfor, og i stedet bliver til en lysende by, som illuminerer en verden med håb for menneskelig fremgang, i en situation, hvor denne fremgang er både den centrale vision og et opnåeligt mål for alle, eller som han selv citerer Matthieus: "..således skal jeres by skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger".

Bogen er ret nem at læse, men det er nødvendigt, at man giver sig lidt tid til refleksioner over det læste, med nødvendige mellemrum, ellers for man ikke det hele med. Efter min mening, er bogen velegnet for Selskabets læserkreds, og burde være højt anbefalet læsning som forberedelse til eller under gennemgang af Forsvarsakademiets højere stabsuddannelser.  Bogen er et vægtigt bidrag til forståelse af verdens situation i dag, uanset om man er enig med forfatteren.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_136.aargang_nr.1_2007.pdf

Del: