"Bombemål Berlin"

Anmeldt af Niels Ulrik Bagge

"Bombemål Berlin", Ole Steen Hansen, Nyt Nordisk Forlag. 2014, 299,95 kr.

 

Foto: Saxo.com

Den egentlige kampagne mod Berlin begyndte den 1. marts 1943 og fortsatte med pauser indtil den 21. april 1945, hvor så russisk artilleri overtog indtil Berlin kapitulerede den 2. maj 1945.

Bogen er bygget op over et angreb på Berlin den 2. december 1943, hvor 457 firemotorers bombefly angreb Berlin i tidsrummet 19.30 til 21.30. Bogens "hovedperson" er et firemotors bombefly Avro Lancaster med serienummer LM316 bygget i Manchester. Dette fly letter fra flyvestationen Binbrook i grevskabet Lincolnshire, Ombord var syv besætningsmedlemmer, hvoraf fire var fra Australien og tre fra England. Desuden var den norske krigskorrespondent Nordahl Grieg med. Dette fly mødte så sin skæbne samme aften over den sydlige del af Berlin, hvor flyet blev skudt ned og hele besætningen samt Nordahl Grieg omkom.

Bogen bruger angrebet den 2. december 1943 til at beskrive, hvorledes den engelske bombestyrke blev udviklet samt hele den organisation, der var bag den. Alene anlæggelsen af flyvestationerne er et kapitel for sig. Fra 1938 til 1946 blev der anlagt 560 flyvestationer, det ville svare til, at vi i Danmark havde haft 100 militære lufthavne. Da arbejdet var på sit højeste i 1941 var ca. 60.000 mand beskæftiget med dette.

I 1941 havde Bomber Command måtte erkende, at deres bombefly var fuldstændig uegnede til præcisionsangreb, hvorfor det blev besluttet i stedet at gå efter byer, hvis udslettelse skulle skabe et kollaps hos fjenden. Chefen for Bomber Command Harris forventede, at hans bombefly kunne vinde krigen uden det blev nødvendigt med en invasion. I midten af 1944 måtte Harris erkende, at dette mål var uopnåeligt.

Den 28.-29. marts 1942 havde Bomber Command sit første forsøg med denne strategi over Lübeck, der var valgt, fordi den var nem at identificere om natten. Angrebet blev gennemført med 234 bombefly, der kastede ca. 400 tons bomber, hvoraf to tredjedele var brandbomber. 30% af Lübecks bebyggede areal blev ødelagt 300 mennesker blev dræbt og 1.100 sårede. Dette angreb dannede skole for senere britiske bombeangreb mod tyske byer. I nogle af de store angreb deltog op til 1.000 bombefly i et enkelt angreb. Flyene fløj i en strøm i en luftkorridor, der blev markeret at stifinderfly, der også markerede målet, hvor bombefly så i op til tre til fire timer afleverede deres last. Særligt Hamborg og Dresden er vel kendt i offentligheden. Der var ingen speciel taktik i disse angreb, men det var blot eksempler på, at taktikken "lykkedes".

Bogen behandler også det tyske luftforsvar og ikke mindst forholdene omkring Berlin.

Bogen starter med at beskrive Berlin, som på dette tidspunkt var den fjerdestørste by i verden med 4,3 millioner indbyggere kun overgået af London, New York samt Tokyo.

Bogen giver en række interessante økonomiske oplysninger, som at i perioden1924-35 var den tyske levestandard pr. indbygger i forhold til USA 63% mens den i Danmark var 84%. Det tilsvarende tal i Storbritannien var 89% og Frankrig lå på 72%. I perioden efter Hitlers magtovertagelse gik tyskerne i gang med et vældigt oprustningsprogram, hvilket de faktisk ikke havde råd til. Hvis krigen ikke var startet i 1939, havde Tyskland været bankerot i senest 1941. I 1941 var den tyske rustningsindustri forberedt på en kort krig mod Sovjetunionen for derefter at koncentrere sig mod Storbritannien med henblik på sø og luftkrig, men disse planer led skibbrud med tyskernes nederlag ved Moskva i december 1941.

I Storbritannien begyndte opbygningen af bombeflystyrken i 1941 i høj grad finansieret af USA, i det Storbritannien reelt var bankerot i 1941. Englænderne havde Rolls-Royce motorer af stor kvalitet og kunne importere de nødvendige metaller. Tilsvarende var de tyske flymotorer også gode konstruktioner ligesom de udviklede de første jetfly, men kvaliteten af deres motorer var dårlig, da de manglede nødvendige metaller. Mange af deres motorer blev fremstillet af krigsfanger og koncentrationslejrfanger, hvis motivation til at lave kvalitetsarbejde kan diskuteres. Det betød, at tyske fly ofte havde meget få driftstimer mellem eftersyn.

Bogen giver et godt indblik i hvilken organisatorisk kæmpeopgave det var dels at bygge bombeflyene og flyvepladserne dels at uddanne besætninger samt holde hele logistikken omkring bombekampagnerne i gang.

Bogen behandler også livet i Berlin under bombekampagnen beskrevet gennem tyske og ikke mindst danskeres iagttagelser i Berlin. Danmark havde en legation i Berlin samt flere korrespondenter i byen under hele krigen.

I dag ved alle, at det ikke lykkedes Storbritannien at besejre Tyskland med bomber, men at det påvirkede Tyskland er der ingen tvivl om. Bogen kommer også lidt ind på de amerikanske angreb, der blev gennemført efter et andet koncept. Her udviklede amerikanerne et langtrækkende jagerfly, der kunne eskortere bombeflyene ind over tysk område. Disse fly gjorde det muligt for amerikanerne at gennemføre dagangreb samt at nedslide det tyske luftvåben.

Endelig har bogen en række tillæg, der blandt andet angiver luftalarmer i Berlin under hele krigen, bygningsskader i Berlin samt ueksploderede bomber.

Bogen slutter med en beskrivelse af de moralske skrupler, som englænderne har haft over bombekrigen efter krigen samt den næsten manglende mindekultur, der er over Bomber Command og dens flybesætninger. Flybesætningerne udgjorde ca. 2% af de samlede britiske styrker, men stod for 10% af tabene. Bogen giver også en levende beskrivelse af de barske forhold, som flybesætningerne levede under.

Efter krigen har det officielle Storbritannien ikke rigtigt villet stå ved bombekrigen, men den var godkendt på højeste sted. Chefen for Bomber Command Harris blev ikke adlet og fik ikke samme hædersbevisninger som øvrige chefer i Royal Air Force efter krigen.  

Bogen er velskrevet og giver et godt indtryk af den Allierede bombekrig mod Tyskland under 2. Verdenskrig. Læseren får også et klart indtryk af hele den vældige logistik, der lå bag den. Jeg vil give bogen fire bånd og den bør læses af enhver, der ønsker at sætte sig ind i, hvad bombekampagnen mod Tyskland indebar.

Del: