Bøger

Bernard Ferguson: The Watery Maze. The Story of Combined Operations. Collins, London 1961. 446 sider, 30 s.
 
Den engelske brigadegeneral Bernard Ferguson er en glimrende fortæller og en elegant skribent. Alene dette gør denne bog læseværdig. Dertil kommer, at bogen er fortræffelig udstyret med anskuelige skitser og gode billeder. Og endelig er denne bogs emne fængslende og betydningsfuldt, først og fremmest da den behandler organiseringen af og planlægningen af Combined Operations Headquarters, der var ansvarlig for den virksomhed, der i beskeden målestok startede med mindre raids mod de tyskbesatte områder og sluttede med den allierede invasion i Normandiet i 1944. Bogen indledes med en historisk oversigt over de »forspildte muligheder« op til 1940 og giver en særlig omtale af general Aitkens ekspedition mod Tanga, en havneby i tysk Østafrika, i november 1941, som forfatteren fremholder som et skoleeksempel på, hvordan en sådan operation ikke skulle udføres. Gallipoli og Zeebriigge, siger Bernard Ferguson, var tragiske heltebedrifter, men lige indtil 1938 undlod man at drage de nødvendige militære erfaringer og lærer af disse begivenheder.
 
Det var med Churchill som premierminister i 1940 og admiral Roger Keyes som chef, at C.O.H.Q. tog form. Det var Keyes, der lagde grunden til C.O.H.Q. og gjorde det med dygtighed, men han havde sin begrænsning, og det viser Churchills evne til at finde de rette mænd frem til de vanskeligste opgaver, at Keyes i 1941 blev erstattet af den unge Lord Louis Mount- batten, en ung flådekaptajn kendt for mod og faglig dygtighed, men endnu uden at have vist de evner og det fremsyn, som han nu havde brug for, og som det viste sig, at han besad i så rigt mål.
 
Raidet mod Dieppe forsvarer general Ferguson som en nødvendig optakt til de senere landsætninger i Nordafrika, Sicilien og Nordvesteuropa. Det er en overordentlig interessant bog, der iøvrigt har undgået gentagelser af meget af det stof, der er kendt fra anden side; forfatteren har på god måde formået at gå lige til det væsentlige. Der er også mange festlige anekdoter indflettet i beretningen, og personskildringerne er veltegnede og meget levende. Det er en studie i samvirke mellem de tre forsvarsgrene, en historisk studie, der er aktuel i dag og i morgen, en lære, der er nødvendig for ethvert forsvar og af betydning for enhver officer uanset værn. 
 
 
 
PDF med orginialudgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:
PDF icon1963_del_2.pdf

 

 
 

Del: