Atlantsejlerne – Flådens inspektionsskibe i 100 år

Anmeldt af Poul Grooss

Per Herholdt Jensen: Atlantsejlerne – Flådens inspektionsskibe i 100 år. København: Aschehoug Dansk Forlag A/S, 2005. 256 s.; kr. 299.

Foto: Navalhistory.dk

Kaptajnløjtnant Per Herholdt Jensen har tidligere udgivet fire bøger om Grønland, herunder om de militære myndigheder, søværnets grønlandskuttere, politiets kuttere, sejlads og vejrforhold. Med denne bog markeres 100 året for bygningen af ISLANDS FALK, som var det første skib bygget til den krævende inspektionstjeneste i de nordlige farvande. Den omfattede tjeneste ved Grønland, Island og Færøerne. Forfatteren har sat søværnets arbejde i Nordatlanten ind i en historisk ramme. Han giver en introduktion og baggrund for tjenesten, og læseren får tillige den historiske baggrund for områdernes tilhørsforhold, blandt andet hvorfor Færøerne, Island og Grønland ikke tilfaldt Norge, da Norge blev løsrevet fra Danmark. Der redegøres også for de sparsomme midler til rådighed for nybygninger i 1920’erne og 1930’erne og søværnets problemer med at anskaffe nyt materiel efter besættelsen. I forbindelse med denne opbygningsfase, som varede i knap 20 år, havde søværnet en række planer for nybygninger til Nordatlanten. Tragedien med grønlandsskibet HANS HEDTOFTs forlis i 1959 satte for alvor skub i organisationen af en redningstjeneste i grønlandske farvande, herunder bygning af fire nye inspektionsskibe med helikoptere om bord. I en periode på 6 måneder kunne søværnet overtage fire helt nye inspektionsskibe af HVIDBJØRNEN-klassen (1962 – 1963).

Forfatteren har meget stor erfaring fra inspektionsskibe og kuttere på såvel Færøerne som Grønland. Han er selv bidt af tjenesten i Nordatlanten, og hans store viden om emnet formidles let og elegant til læseren, uden han virker belærende - tværtimod. Man får lyst til at læse mere. Læseren får forklaret vind- og vejrforhold, bølgesystemer, baggrunden for mærkelige stednavne, fiskerimæssige forhold og meget andet. Hans udgangspunkt er en tur med inspektionsskibet TRITON i 2003 til Grønland og en tilsvarende tur året efter med THETIS til Færøerne. Forfatteren har udført et omfattende arbejde med research i gamle rapporter, breve, bøger etc., og han tager læseren med på skarpe episoder i fiskeristridigheder. Der orienteres om sejlads under barske vejrforhold, om dommedagsbølgen og om tragiske skibsforlis i isfyldte farvande. Søværnet har selv mistet to kuttere, ALKEN i 1948 og TERNEN i 1957, med alle ombordværende besætningsmedlemmer.

Forfatteren orienterer læseren om redningsoperationer med Alouette- og Lynx-helikoptere, om seismiske undersøgelser med THETIS højt mod nord, og flagudskiftning på Hans Ø, om VÆDDERENs eksotiske togter til Sydøstasien, Sydafrika og meget mere.

Bogens historiske gennemgang er et godt grundlag for forståelsen af forholdene i Grønland, Island (som hørte under Danmark frem til løsrivelsen i 1944) og Færøerne. Der er gode ordforklaringer undervejs, så læseren får for eksempel en forklaring på stednavne så som Jakobshavn og i hvilken sammenhæng, man har brugt ordet ”kolonierne”.

Bogen er rigt illustreret med flotte farvefotos, ofte på to sider ad gangen. Der er en hel del skibstegninger, og bagest findes et appendix med oplysninger om egentlige inspektionsskibe og andre skibe, som har været anvendt til inspektionstjenesten. Der er oversigter over skibene med byggested, tidspunkt for kommandohejsning, deplacement, maskinsystem etc. Der findes også oplysninger om Alouette- og Lynx-helikopterne, om skibenes navne og våbenskjolde, inspektionsskibenes opgaver, besætningens organisation, 1. Eskadres organisation, Færøernes Kommando og Grønlands Kommando, Søværnet Materielkommando og søværnets gradsbetegnelser, vindstyrketabeller og kildematerialer.

Der er tale om en utrolig velskrevet og flot bog, som både kan læses af folk, som i årevis har gjort tjeneste i Nordatlanten og folk, som aldrig har været der. En række fonde, organisationer og Ivittut kommune har ydet økonomisk støtte til bogen, så den kan udsendes med alle de pragtfulde billeder og kort til en overkommelig pris. Kendskabet til søværnets mangeartede opgaver i det Nordatlantiske område har vist kun en begrænset udbredelse i Danmark. Denne bog kan være med til at rette op på dette forhold og skabe interesse for tjenesten i Nordatlanten.

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_135.aargang_nr.1_2006_1.pdf

Del: