Arrangementer

Forsvaret af baglandet Danmark

I regeringens oplæg til et nyt forsvarsforlig er der stor fokus på den ændrede sikkerhedssituation i Østersøregionen. NATO, afskrækkelse og fremskudte tilstedeværelser i Baltikum og Polen er kommet på dagsordenen.

21/11 2017
Svanemøllen Kaserne, byg. 75 AUD (ISK).
Tilmeldingsfrist 21/11 2017
Pris: 0 kr
læs mere

Technology and the future of war

I skrivende stund gætter mange militæranalytikere på, at vi står lige overfor en ny stor teknologi-drevet omkalfatring af krigens karakter. En række nye teknologier (bl.a. robotteknologi, kunstig intelligens, nano- og bioteknologi) vil således, hævdes det, ændre grundlæggende, på den måde vi anvender væbnet magt på.

07/11 2017
Svanemøllen Kaserne, ISK bygn.75, AUD
Tilmeldingsfrist 07/11 2017
Pris: 0 kr
læs mere

En aften i selskab med Steve Brooks om USA's globale rolle under Trump

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer de 30 hurtigste DKVS-medlemmer til foredrag og debat med den anerkendte amerikanske forsker i internationale relationer, Steve Brooks.

11/10 2017
Svanemøllen Kaserne Byg. 75 i kælderen.
Tilmeldingsfrist 11/10 2017
Pris: 0 kr
læs mere

Forsvarsordførerdebat

Vi står på tærsklen til en ny politisk aftale om Forsvaret, som lægger op til flere penge. Men hvad skal de bruges til. Længere værnepligt, flere værnepligtige, flere professionelle soldater, missiler, ubåde og Arktis er blot nogle af de forslag, som diskuteres flittigt.

26/09 2017
Svanemøllen Kaserne AUD 118
Tilmeldingsfrist 26/09 2017
Pris: 0 kr
læs mere

Forsvarets strategiske rekrutteringsudfordringer

Hvordan ser fremtidens soldater ud? Hvordan sikrer Forsvaret sig personel i en fremtid med store ændringer i demografi, uddannelsesmæssig ungdomsadfærd og generelle samfundstrends?

11/09 2017
Svanemøllen Kaserne AUD 118
Tilmeldingsfrist 11/09 2017
Pris:
læs mere

Missiler, missiler, missiler

Det Krigsvidenskabelige selskab inviterer til arrangement, der stiller skarpt på missilprogrammer og disses rolle i global sikkerhedspolitik herunder udviklingen af våbnet som henholdsvis defensivt og offensivt værktøj i Nordkorea og Iran.

14/06 2017
Svanemøllen kaserne AUD 118
Tilmeldingsfrist 14/06 2017
Pris: 0 kr
læs mere

NATO's kollektive forsvar i Østersøregionen

Med det ændrede sikkerhedspolitiske landskab har NATO's kollektive forsvar igen fået stor betydning. Forsvaret af Danmark hænger sammen med alliancens territorialforsvar i Østersøregionen. Hvordan tilpasser NATO og NATO's kollektive forsvar sig til den nye sikkerhedspolitiske situation og, hvad er Danmarks rolle i den forbindelse?

30/05 2017
Svanemøllen kaserne i AUD 118
Tilmeldingsfrist 30/05 2017
Pris: 0 kr
læs mere

Foredrag ved forsvarschef general Bjørn Bisserup

General Bjørn Bisserup overtog Forsvarets samlede kommando d. 10. januar i år, og han har brugt foråret på at komme bredt rundt i Forsvaret, ligesom forberedelserne til det kommende Forsvarsforlig 2018-2022 er i gang.

24/05 2017
Svanemøllens Kaserne i AUD 118
Tilmeldingsfrist 24/05 2017
Pris:
læs mere

*** AFLYST *** Kurdiske grupperinger i Syrien og Irak

22/05 2017
Svanemøllen Kaserne, bygning 118
Tilmeldingsfrist 16/05 2017
Pris:
læs mere

Generalforsamling og foredrag ved Generalløjtnant Michael Lollesgaard

09/05 2017
Svanemøllen Kaserne, bygning 118
Tilmeldingsfrist 09/05 2017
Pris:
læs mere