Arrangementer

Veteraner – hvordan klarer de sig på arbejdsmarkedet efter endt mission?

Under de seneste årtiers internationale engagementer har Danmark udsendt et stort antal soldater. Dette har følgeligt resulteret i et stort fokus på, hvordan soldaterne klarer sig på sigt efter end mission. Fokus i den sammenhæng har af blandt andet været på soldaternes udvikling af mentale helbredsproblemer, og hvordan man bedst hjælper soldaterne med dette. Imidlertid har der været begrænset viden om soldaternes arbejdsmarkedstilknytning efter deres hjemkomst.

04/02 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 04/02 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Terrorbekæmpelse og antiradikalisering med Algeriets udenrigsminister

Forsvarsakademiet, Det Udenrigspolitiske Selskab og Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til arrangement om antiradikalisering og terrorbekæmpelse med den algeriske udenrigsminister Massahel og Institutchef Anja Dalgaard-Nielsen.

10/01 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 10/01 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Status of EU Security & Defence

Hvilke ambitioner har regeringerne for EU’s fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde i Berlin, Paris, Helsinki – for ikke at nævne London?

26/11 2018
Chr. Hansen Auditoriet, City Campus
Tilmeldingsfrist 26/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere

Rundbordssamtale med atomvåbenpolitisk ekspert Robert Bell

The Challenges of NATO Nuclear Policy: Alliance Management Under the Trump Administration

05/11 2018
Svanemøllen Kaserne bygning 32, lokale 209A.
Tilmeldingsfrist 05/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere

Hvor bevæger USA og amerikansk forsvar sig hen

Den afgående forsvarsattaché i USA, kontreadmiral NAK Olsen, giver et bud på, hvor USA og amerikansk forsvar bevæger sig hen.

04/12 2018
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 04/12 2018
Pris: 0 kr
læs mere

Storbritanniens forsvars- og sikkerhedspolitik efter BREXIT

Hvilke udfordringer ligger der i UK som en del af europæisk forsvar efter BREXIT?

21/11 2018
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 21/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere

Kinas militære reform med chefforfatter på Kinas forsvarshvidbøger - Generalmajor Chen Zhou

13/11 2018
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 13/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum

Hvad er status på NATO’s fremskudte tilstedeværelse? Oplever vi en øget eller en aftagende spænding mellem NATO og Rusland? Har afskrækkelsen virket, og hvad er erfaringerne med den danske deltagelse i NATO’s fremskudte tilstedeværelse?

08/11 2018
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 08/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere

Er de bløde humanister blevet hårde i filten?

Hvor er dansk udviklingspolitik og - samarbejde på vej hen i en verden under hastig forandring? Og er bevægelsen den samme som for dansk sikkerhedspolitik?

03/10 2018
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 03/10 2018
Pris: 0 kr
læs mere

Danmark som lead-nation i opbygningen af Composite Special Operation Component Command

24/09 2018
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 75.
Tilmeldingsfrist 24/09 2018
Pris: 0 kr
læs mere