Arrangementer

Dragen og Bjørnen

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til arrangement om Kina og Rusland. Kina og Rusland er blandt de helt store aktører i verdensorden, men deres interne forhold har ikke altid været lige let at gennemskue. Uagtet dette, er der en lighed, de udfordrer nemlig begge den unipolære verden, som har eksisteret siden starten af 90'erne. Men betyder det, at Vesten skal forholde sig ens til dem, eller er der forskelle?   Generalmajor Karsten J. Møller, tidligere chef for Forsvarsakademiet og seniorforsker ved DIIS, giver et oplæg om netop Dragen og Bjørnen, hvor han vil forsøge at belyse de problemer, der kan opstå ved Dragens og Bjørnens ageren.

24/04 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 24/04 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Handlingens kunst - foredrag med historiker og forfatter Stephen Bungay

Forsvarsakademiet og Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til arrangement med historiker og forfatter, Dr. Stephen Bungay, om sin bog, bestselleren ”Handlingens kunst – Strategisk handling gennem selvledelse”.

30/01 2019
Svanemøllens Kaserne, aud. Bygning 75
Tilmeldingsfrist 30/01 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Veteraner – hvordan klarer de sig på arbejdsmarkedet efter endt mission?

Under de seneste årtiers internationale engagementer har Danmark udsendt et stort antal soldater. Dette har følgeligt resulteret i et stort fokus på, hvordan soldaterne klarer sig på sigt efter end mission. Fokus i den sammenhæng har af blandt andet været på soldaternes udvikling af mentale helbredsproblemer, og hvordan man bedst hjælper soldaterne med dette. Imidlertid har der været begrænset viden om soldaternes arbejdsmarkedstilknytning efter deres hjemkomst.

04/02 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 04/02 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Terrorbekæmpelse og antiradikalisering med Algeriets udenrigsminister

Forsvarsakademiet, Det Udenrigspolitiske Selskab og Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til arrangement om antiradikalisering og terrorbekæmpelse med den algeriske udenrigsminister Massahel og Institutchef Anja Dalgaard-Nielsen.

10/01 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 10/01 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Status of EU Security & Defence

Hvilke ambitioner har regeringerne for EU’s fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde i Berlin, Paris, Helsinki – for ikke at nævne London?

26/11 2018
Chr. Hansen Auditoriet, City Campus
Tilmeldingsfrist 26/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere

Rundbordssamtale med atomvåbenpolitisk ekspert Robert Bell

The Challenges of NATO Nuclear Policy: Alliance Management Under the Trump Administration

05/11 2018
Svanemøllen Kaserne bygning 32, lokale 209A.
Tilmeldingsfrist 05/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere

Hvor bevæger USA og amerikansk forsvar sig hen

Den afgående forsvarsattaché i USA, kontreadmiral NAK Olsen, giver et bud på, hvor USA og amerikansk forsvar bevæger sig hen.

04/12 2018
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 04/12 2018
Pris: 0 kr
læs mere

Storbritanniens forsvars- og sikkerhedspolitik efter BREXIT

Hvilke udfordringer ligger der i UK som en del af europæisk forsvar efter BREXIT?

21/11 2018
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 21/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere

Kinas militære reform med chefforfatter på Kinas forsvarshvidbøger - Generalmajor Chen Zhou

13/11 2018
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 13/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum

Hvad er status på NATO’s fremskudte tilstedeværelse? Oplever vi en øget eller en aftagende spænding mellem NATO og Rusland? Har afskrækkelsen virket, og hvad er erfaringerne med den danske deltagelse i NATO’s fremskudte tilstedeværelse?

08/11 2018
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 08/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere