Army of None – Autonomous Weapons and The Future of War

Forfatter: Paul Scharre
 
Forlag: W.W. Norton & Company
Diverse: 436 s. (inkl. noter og indeks). Pris 260 kr. (saxo.dk).

Anmelder: Anders Theis Bollmann

For nyligt skrev jeg en artikel her på siden om en dansk vinkel på kunstig intelligens og autonome våbensystemer1. I artiklen argumenterer jeg for, at der er behov for at øge politiske og militære beslutningstageres viden på området. Tidligere US. Army Ranger og nuværende senior fellow og leder af ’Technology and National Security Program’ ved Center for a New American Security (CNAS) Paul Scharre har skrevet en tankevækkende og højaktuel bog, som er et strålende sted at starte.
 
Scharre har ud over sin fortid som Ranger med udsendelser til både Afghanistan og Irak og sit nuværende job ved CNAS en fortid som embedsmand i det amerikanske forsvarsministerium, hvor han var en af hovedarkitekterne bag det såkaldte Directive 3000.09, der blev udgangspunktet for amerikanske bestemmelser og policies i forhold til spørgsmålet om autonome våbensystemer. En mere kvalificeret person til at skrive en sådan bog findes derfor næppe.
 
Bogen gennemgår og diskuterer på tilgængelig og levende vis de militære, politiske, etiske, juridiske og tekniske aspekter af autonome våbensystemer og kunstig intelligens samt den potentielle betydning for fremtidens krig. Bogen tilbyder interessante perspektiver for både lægmænd og eksperter, teoretikere og praktikere. Uagtet om man er militærperson, embedsmand,
politiker, akademiker, ingeniør eller blot generelt interesseret i emnet, vil man i den grad få noget ud af at læse Scharres bog.
 
I bogen interviewer Scharre en lang række relevante aktører, herunder tidligere
viceforsvarsminister Bob Work, en af hovedarkitekterne bag den amerikanske third offset strategy og Dr. Stephen Goose, en af frontfigurerne i den såkaldte Campaign to Stop Killer Robots. Både fortalere og modstandere af militær brug af kunstig intelligens og autonome systemer kommer altså til orde. På denne måde bliver bogens fokus ikke ensidigt, og behandler både muligheder, udfordringer og risici.
 
Bogen er let tilgængelig uden at blive overfladisk. Der trækkes på alt fra militær- og teknologihistoriske eksempler og forskellige systemer og platformes tekniske specifikationer til
Science fiction-film og Disneys ”Fantasia”. Sidstnævnte som en fantastisk allegori for, hvordan det nok i hvert fald på den korte bane snarere er ’dumme’ maskiner vi skal frygte end de super intelligente.
 
Scharre gør sig ingen egentlige eksplicitte teoretiske eller metodiske overvejelser, hvilket både kan være en fordel og en ulempe. Det er dog umiddelbart ikke et graverende problem, da bogens sigte grundlæggende er at skabe et overblik over forskellige aspekter af kunstig intelligens og autonome systemer og deres militære anvendelsespotentiale. Bogens inddeling, hvor hvert kapitel fokuserer på et aspekt (eksempelvis: det etiske, juridiske eller strategiske) gør den overskuelig og nemt tilgængelig. Inddelingen betyder også, at man ikke behøver at læse hele bogen, men blot kan nøjes med de kapitler man synes er relevante uden, at det går ud over forståelsen. På bagsiden af bogen skriver Admiral og tidligere SACEUR James Stavridis: “This illuminating book will dominate the discussion and analysis of this problem – and its execution in the field – for decades to come”. Dette opsummerer grundlæggende denne fremragende bog, som jeg vil foreslå alle at læse uagtet om man i forvejen interesserer sig for området, eller om man blot søger en introduktion. Bogen vil med rette være med til forme diskussionen om den militære anvendelse af kunstig intelligens og autonome systemer i flere år frem.
 
Jeg tildeler Army of None fem ud af fem mulige faner.

 

Noter
1 https://krigsvidenskab.dk/kunstig-intelligens-autonome-systemer-og-milit...

Del: