Anmeldelse af Antony Beevor, "Stalingrad" og "Berlin"

Antony Beevor, Stalingrad. København: Borgens forlag, 2004 (oversat af Ole Steen Hansen) 2. udgave. 474 sider, kr. 199,00.

Antony Beevor, Berlin – Faldet, 1945. København: Borgens forlag, 2005 (oversat af Ole Steen Hansen) 2. udgave. 520 sider, kr. 199,95.

Foto: Saxo.com

Da de nævnte bøger har foreligget i originaludgaver siden 1998 hhv. 2002 – og er udgivet første gang på dansk i 2000 hhv. 2002 – skal efterfølgende bemærkninger primært betragtes som et ”militærfagligt” supplement til tidligere anmeldelser i andre publikationer..

Lad det være sagt med det samme – og med Kristian Hvidts ord fra en anmeldelse i Berlingske Tidende: ” forfatteren, officeren og journalisten Antony Beevor, er en fænomenal fortæller.” 

Han har i begge bøger formået at kombinere sin militærfaglige indsigt , sit valg af kildemateriale og sin gode formuleringsevne til levende beskrivelser af såvel de generelle hændelsesforløb som de vilkår, hvorunder beslutningerne blev truffet og kampene fandt sted. Bøgerne har deres styrke i beskrivelserne af de mennesker (soldater som civile), der befandt sig på begge sider af fronten og de oftest umenneskelige forhold, hvorunder de har kæmpet og søgt at overleve. Disse beskrivelser er levendegjort gennem referat af de mange breve og dagbogsoptegnelser, det er lykkedes forfatteren at få adgang til.

Hvad angår det operative begivenhedsforløb er der intet nyt.

På det taktiske niveau kan specielt en militær læser med fordel ”studere” fordele og ulemper ved de valgte metoder for anvendelse af kampvogne i bymæssig bebyggelse – måske sat i relation til de erfaringer, der i dag gøres i Irak.

I begge bøger refererer Beevor flere gange til forløb, beskrevet af den russiske forfatter og krigskorrespondent, Vasilij Grossmann, der fulgte de sovjetiske styrker både i Stalingrad og Berlin.  I bogen om Berlin (p.75) beskrives, hvorledes Grossmann i forbindelse med kampene om Poznan ”spekulerede på, hvordan Tjuikov, der havde fundet på frasen ”Stalingrads gadekampsakademi” ville gribe opgaven an.” ”Vores hovedprincip i Stalingrad,” skrev Grossmann, ”var at ødelægge balancen mellem styrken i kampvognene og det sårbare infanteri. Men nu bliver ”akademikeren” Tjuikov tvunget ind i den samme situation som i Stalingrad, blot med rollerne byttet om. Han angriber tyskerne voldsomt i Poznans gader – med masser af mekanisk ildkraft og kun lidt infanteri.”  Ak ja - og dette gentog sig i Berlin.

Da forfatteren i sin bog om Berlin har valgt at koncentrere om kampene mellem de tyske og de sovjetiske styrker – startende ved Weichsel , åbner det mulighed for den læser, der  læser begge bøger – selv at  sammenholde udviklingen inden for taktiske teorier og praksis på begge sider, således som den fandt sted mellem Stalingrad og Berlin. Det er i dette forløb, at man på tysk side udvikler de metoder i forsvarskampen, der senere får afgørende indflydelse på efterkrigstidens danske doktrinudvikling.

Men opnåelsen af et militærfagligt udbytte kræver ret så meget af læseren – såsom kendskab til det generelle operationsforløb, begge parters organisation og normale troppeinddeling og ikke mindst god hukommelse og stedsans. Thi forfatterens valgte fremstilling til levendegørelse af begivenhederne – med spring fra stort til småt og ”fra side til side” – støttes desværre ikke fuldt ud af bogens kortmateriale. Således må man ofte her lede forgæves efter de i teksten nævnte stednavne og enheder.

Afslutningsvis de nær sagt sædvanlige kommentarer til mange forlags manglende forståelse for det nødvendige i at tilsikre anvendelsen af de rette militære fagudtryk i oversættelsen af publikationer som disse. Hvornår slipper man dog for at skulle læse om ”T-34-tanken og dens brede larvefødder”… ”Disse brande var farlige for tankene, der medbragte deres brændstofreserver i tønder, som var spændt fast på deres bagender”…”Kübelwagen-køretøjer”…”luftdygtige maskiner” (om Luftwaffes fly)… ”luft­mi­nisteriet i Wilhelmsstrasse”…etc, etc.?

Min anbefaling: Læs bøgerne – men på originalsproget.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_134.aargang_nr.4_2005.pdf

Del: