Anholt 1811 – Søløjtnanternes angreb

Anmeldt af Poul Grooss

Sten Krarup. Udgivet af Anholt Museum og Slægtshistorisk Forlag. 87 sider illustreret. Pris kr. 150. Bogen forhandles i Nyboders Boghandel i København, i Grenaa Boghandel samt på Anholt Museum.

Bogen handler om en af de ulykkelige perioder i danmarkshistorien, hvor man mange steder kæmpede bravt, men alt i alt blev det kun til nålestiksoperationer mod den engelske[1] overmagt. Da Anholt var blevet erobret, etablerede englænderne sig med en styrke fra ”Royal Marines” i ”Fort Yorke” på øens østlige odde, hvor man opretholdt et fyr til glæde for den engelske skibsfart.

Fra dansk side besluttede man at generobre øen, og det så på papiret relativt nemt ud, men da operationen løb af stabelen gik alt, hvad der kunne gå galt, galt. I praksis var det en amfibieoperation, og en sådan operation kræver samvirke mellem de deltagende værn og deres underlagte enheder. Selve den militære føring var en katastrofe med et tilsvarende resultat af operationen. Operationen var også præget af dårlig kommunikation og uklare ordrer. Bogen beskriver især søløjtnanternes angreb. Emnet har været noget kontroversielt, for søløjtnanterne foretog ganske vist et angreb, men det var ikke særlig godt koordineret med hærens angreb. Med til historien hører også, at alle nøglepersonerne fra hæren blev dræbt – og hvem skriver historien? Det gør de overlevende! Derfor er de eneste beretninger fra de mennesker, der blev bebrejdet udfaldet, og de har jo så måske forskønnet rapporterne hist og her.

Forfatteren har gennem et langt liv på Anholt sat sig ind i situationen og skaffet det kildemateriale, som nu engang var til rådighed. Operationen tog sit udgangspunkt på Mols, hvorfra rokanonbådene (med støtte af sejl) tog til Anholt. Her led de et nederlag, som resulterede i 34 dræbte, og så roede de til Hundested med de 93 sårede! 200 mand blev taget til fange.

Bogen er forsynet med udmærkede illustrationer, tegninger og kort. Den beskriver en vigtig episode i den store krig, som Danmark var involveret i mellem 1801 og 1814.

 


[1] I Danmark bruges normalt betegnelsen ”englænderne” om fjenden under krigene fra 1801 til 1814, selv om betegnelsen ”briterne” rettelig burde havde været anvendt.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_139.aargang_nr.2_2010.pdf

 

Del: