Anden Slesvigske Krig 1864. Forhistorie, forløb og følger

2014 indvarsler 150-året for begivenhederne i Anden Slesvigske Krig, som uden tvivl vil byde på en række nye udgivelser om krigen. Sønderbog Slot og Tøjhusmuseet har i den forbindelse udgivet denne introduktion til perioden.

De to forfattere – Inge Adriansen og Jens Ole Christensen – bidrager til det allerede store udvalg af 1864-litteratur med en overskuelig og letlæselig bog. ”Anden Slesvigske Krig 1864” bringer læseren igennem tiden op til krigen, forløbet ved Dannevirke, Sankelmark, Dybbøl, Als og Helgoland, og kulminerer med fredslutningen i Wien. Herpå følger en række afsnit omhandlende de politiske, kulturelle, og geografiske perspektiver som krigen medførte, der ikke kun vedrørte samtiden, men også hvordan det kan ses i nutiden.

Formålet med bogen er, udover at fortælle historien på en let og tilgængelig måde, at lægge vægt på hvor stor indflydelse krigen havde for Danmark i mere end et århundrede, samt det erindringsfællesskab i grænselandet som krigen har medført. En stor mundfuld på blot 45 sider, men med det letforståelige sprog og den overskuelige opbygning lykkes det ganske fint. Bogen skal ses som en inspiration til videre læsning.

Læsere der endnu har 1864-perioden til gode, kan således med fordel starte her, og kan bl.a. benytte bogen som guide til områderne i Sønderjylland. Bagest i bogen er en liste over museer, slagmarker og litteratur.

Del: