AirLandBattle21: transformational concepts for integrating twenty-first century air and ground forces

AirLandBattle21: transformational concepts for integrating twenty-first century air and ground forces. Hinman IV, Ellwood P., Thomas E. Jahn, og James G. Jinnette. Ashgate

Publishing Limited, 2009.

Foto: Ashgate.dk

 

Denne bog giver ikke nødvendigvis specifikke svar eller forklaringer, men den giver nogle meget interessante bud, som alle officerer kan drage nytte af, når de vil optimere effekten af værnsfælles samarbejde i en indsættelse.

Bogens tese

Bogen tager udgangspunkt i den amerikanske omlægning af store og tunge hærstyrker til lettere, højteknologiske enheder. Tesen er, at amerikanerne mangler at tilsætte de rette ideer til denne omlægning, hvorved at de lettere styrker bliver effektive kampenheder.

Under den senere del af den kolde krig havde amerikanerne et koncept, kaldet AirLandBattle, som forenede luft- og landstyrker i den forventede kamp mod russerne i Centraleuropa. Dette koncept forsvandt dog samtidig med Berlin muren. Bogen udtrykker således ambitionen om at bringe et nyt AirLandBattle koncept i konteksten af det 21. århundrede.

Jointness er yt!

Jointness erklæres ikke længere gyldigt og interoperablilitet er kun den halve vej. Begreberne deconfliction og synchronization betragtes ej heller som tilstrækkeligt i det 21. århundrede.

I stedet bør værnene etablere interdependens, således at succes afhænger af værnenes indbyrdes samarbejde med hinanden. Dette mener forfatterne understøttes af den finansielle kontekst, som er i det 21. århundrede, hvor stramning af forsvarsbudgetter øger behovet for integration og interdependens når effektivitet skal opretholdes.

Bogen følger op på disse bastante udmeldinger og lykkes faktisk med at fremkomme med anvendelige metoder og begreber, som kan føre til yderligere udnyttelse af den potentielle synergi, som værnenes samkvem kan byde på.

Bogens emner:

Følgende emner behandles og sammenfattes i figur på s. 139:

-      Spectrum of relative control in the air.

-      Battlespace air operations.

-      Battlespace Coordination area.

-      Air as a maneuver force.

-      Counterforce parallel attack.

-      Strategic Cordon.

-      Hybrid ”system of systems” approach.

Bogens styrker:

Bogen bruger eksempler fra forskellige krige for at underbygge pointer. Sammen med brugen af skemaer, kortudsnit mm. gør det bogen let at læse for en operativt interesseret.

Forfatterne diskuterer, hvorvidt de er kommet frem med noget nyt eller de blot har pudset gamle begreber af og sat dem ind i en ny kontekst. Jeg vil mene at de har gjort begge dele. Styrken ved bogen er dens kritik af/afstandtagen til officielle doktriner og dens udmelding af mere rendyrkede eller ekstreme forslag til, hvordan AirLandBattle kunne være.

En anden styrke er, at selvom den er skrevet af officerer fra US AIR FORCE, så vurderer jeg bogen til at være mindst ligeså relevant for hærofficerer. Særligt efter at Forsvaret har fået en ny ildstøttedoktrin i 2013 vil denne bog kunne komplementere og perspektivere flere af elementerne i denne doktrin. Konteksten for danske landstyrker afviger, efter min mening, ikke så meget fra de amerikanske eftersom de begge har skulle igennem en transformation, som har gjort dem lettere og med færre organiske ildstøttemidler

Perspektivering

Dette giver læseren en reference til dels sin doktrinlæsning, som fortæller hvad doktrinen også kunne have sagt, og dels til sin ageren med i operative sammenhænge, hvor samarbejde mellem med et søsterværn kræver nye ideer for at få succes i indsættelsen.

Har man læst Martin van Creveld, Manuever Warfare, som var på FLYDOK bogsamling i 2013, vil man få oplevelsen af, at AirLandBattle21 tager metoder og principper for land- og luftstyrkers fælles operationer et skridt videre samt giver konkrete bud på deres anvendelse i det 21. århundrede.

Del: