25 berygtede terroraktioner

Anmeldt af Britt Solbjerg Madsen

Søren Flott, Thomas Laursen, Frederikke Tømmergaard. Udgivet af Gyldendal den 15. oktober 2009. 308 sider illustreret. Pris kr. 299,95 (vejledende).

Foto: Saxo.com

De tre forfattere er journalister og skriver forklarende i forordet at ”det er med journalistens briller, at begivenhederne er valgt ud. Dels har vi koncentreret os om at se på så forskellige terrorangreb som muligt. Dels har vi haft for øje at fortælle historierne på den måde, som journalister gør bedst, nemlig gennem de mennesker, der oplevede begivenhederne udfolde sig, hvad enten de er ofre, øjenvidner, soldater, politifolk eller terrorister”.

At se på en række terroraktioner er lige netop hvad bogen gør, hverken mere eller mindre. Den tilbyder en række letlæste og korte gennemgange af et af tidens aktuelle emner, men for den læser der virkelig ønsker at forstå disse angreb og deres baggrund samt konsekvenser er bogen mangelfuld.

Bogen skildrer 25 meget forskellige angreb, der har fundet sted forskellige steder i verden og er af meget forskellig art. Disse forskelligheder tegner tilsammen et billede af en verden, hvor terrorister kan slå til når som helst, hvor som helst og hvor ingen kan vide sig sikker. De 25 forskellige beretninger er et interessant udvalg fra vidt forskellige steder som Dublins gader, Københavns kanaler, Tokyos undergrund, luftrummet og hellige steder som Den Store Moske. Læseren føres ved hver aktion til gerningsstedet med en kort skildring af terroristerne og deres oftest politiske formål for derefter at lade angrebet udspille sig, som det blev opfattet af personer, der var til stede. Forfatterne skal på den ene side have ros for at anvende denne fremstillingsform, som får læseren til at huske på, hvilke menneskelige omkostninger angrebene havde ved at gøre det umuligt kynisk at distancere sig og blot lade dødstallene blive statistik. Hvilket der da også netop er en ret stor risiko for ved at lade det ene angreb afløse det andet, indtil det næsten bliver trættende. På den anden side er denne tilgang irriterende og forstyrrende for den læser, der ønsker en grundigere forståelse af disse angreb. I særdeleshed fordi det i så korte gennemgange er noget af en udfordring at skabe et stemnings- og øjebliksbillede af stedet inden og under terroraktionen og samtidig skildre konsekvenserne for de berørte personer foruden den politiske kontekst.

Der er viet 6-10 sider til hvert terrorangreb, så der er altså ikke tale om en grundig analyse heraf, i særdeleshed ikke når øjenvidners tanker og skildringer skal medtages. Bogen samler alle disse mange forskellige motiver, kontekster og taktikker sammen, men forholder sig ikke analyserende eller diskuterende til noget af det, hvilket er en skam for den læser, som ønsker at blive klogere på terroraktioners væsen. Bogen slutter af med massakren på Taj Mahal uden nogen form for generel afrunding af det meget ambitiøse forsøg på at skildre så forskelligartede terrorangreb. Der kan selvfølgelig være en pointe i bogens ufuldendte afslutning, idet læseren vil kunne finde beretninger om nye terroraktioner i dagspressen, som føjer sig til den desværre endeløse række af begivenheder, der fortsætter med at sprede frygt, vold og død.

Bogen er god som en letlæselig samling af terroraktioner for den læser, som ikke orker eller ikke er interesseret i at sætte sig ind i den præcise og komplekse kontekst, der omgiver hver af de 25 udvalgte terroraktioner, om end den ikke er meget bevendt som opslagsbog, idet det trods alt er begrænset, hvor mange terroristers forsøg på at blive hørt den kan rumme.

25 Berygtede Terroraktioner driver med bølgen af den store interesse for terrorens væsen, men udmærker sig hverken som underholdning eller oplysning. Kildematerialet er til tider noget tyndt, især taget de mange øjenvidneberetninger i betragtning og bogen henvender sig derfor ikke til den teoretisk orienterede læser. Derimod er bogen flot illustreret, letlæselig og beskrivelserne af terroraktionerne så malende, at man som læser skal tage sig i agt for ikke paranoidt at holde øje med folk og deres tasker.

Del:

Emneord