2017 War with Russia: An Urgent Warning from Senior Military Command General Sir Richard Shirreff

Forfatter: General Sir Richard Shirreff

Forlag: Coronet
Diverse: 436 sider; Illustreret; Pris: 300,- kr.

Anmelder: Mikkel Bøgeskov Eriksen

Bogens omdrejningspunkt er et scenarie, hvori Rusland invaderer og annekterer de Baltiske lande. Scenariet er blandt andet baseret på Shirreffs viden som Deputy Supreme Allied Commander in Europe ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), hvor Shirreff var ansvarlig for udførelsen af NATO’s war game scenarier. Det er i den forbindelse, at Shirreff påpeger, at bogens fremsatte forudsigelser er faktabaserede.  

Selvom Rusland angriber alle de tre Baltiske lande, fokuserer bogen primært på Letland. Invasionen af Letland tager udgangspunkt i en iscenesat pro-russisk demonstration i Riga, som eskalerer da tre unge demonstranter bliver dræbt. De russiske statskontrollerede medier, godt hjulpet på vej af den russiske sikkerhedstjeneste FSB, fremstiller situationen på en sådan måde, at Putin og Kreml mener at have casus belli til at intervenere og beskytte sine landsmænd i Letland, da Letland fremstilles som en stat på randen af sammenbrud, uden lov og orden, hvorved det, i forvejen undertrykte, russiske mindretal er ekstremt udsat.

Invasionen kommer som en stor overraskelse for NATO, som i forvejen er handlingslammet af manglende konsensus. Grækenland og Ungarn blokerer for muligheden for at deployere yderligere styrker til Baltikum samt at fremsætte et stærkt politisk signal til Rusland. De to landes manglende opbakning forklares ud fra de økonomiske og kulturelle forbindelser til Rusland og herved understreger Shirreff en essentiel svaghed: Den svære balancegang i forhold til at skabe konsensus og derved reagere hurtigt.  

Efterfølgende beskriver Shirreff, hvordan NATO-landenes militær- og statsledere samt det diplomatiske korps reagerer på situationen. Selvom den russiske invasion skaber konsensus om aktivering af artikel 5, står NATO magtesløs tilbage, da Putin og Kreml har gjort det klart, at et hvert angreb på russisk territorium, herunder de annekterede Baltiske lande, vil blive mødt af en eskalering ved brug af nukleare våben. Netop dette forhold er essensen af Shirreffs budskab: Afskrækkelse virker kun, hvis kapabiliteterne og viljen er tilstede - både konventionel og nukleart. Således argumenterer Shirreff for, at NATO’s sammenhængskraft (og derved eksistens) er på spil, hvis ikke NATO har evnen og viljen til at beskytte Baltikum. En sådan situation afføder naturligvis spørgsmålet: Hvilket land kan vide sig sikker, næste gang at russerne beslutter sig for at rykke frem mod vest? Det er i samme omgang også en sønderlemmende kritik af de massive nedskæringer i de europæiske forsvarsbugter. Det er dog særligt Storbritanniens situation, som fremstilles; eksempelvis påpeger Shirreff, at det ikke længere er muligt at sætte militæret ind i tilfælde af terrorangreb, til at beskytte infrastrukturen og på samme tid opretholde en troværdig funktionel afskrækkelse.

På trods af den russiske annektering af Baltikum har NATO-landenes statsledere stadig ikke forstået situationens alvor, hvilket først bliver tydeligt, da Rusland i Østersøen sænker hangarskibet HMS Elizabeth, der bliver sendt afsted som et symbolsk signal, uden den nødvendige eskorte - og endda uden tilstrækkeligt med fly. Herefter begynder den egentlige planlægning, om hvordan Baltikum kan befries.

Ligeledes afdækkes det geopolitiske spil fra Ruslands side og Shirreff berører emner som det russiske mind-set; herunder stormagtsambitionerne, følelsen af ydmygelse som følgende af tabet af supermagtstatus, Vestens arrogance og særligt Putin som ser sig selv som en ny Peter Den Store, hvis skæbne er at genrejse Rusland. Bogen beskriver det interne magtspil i Putins inderkreds, og ikke mindst det utrættelige behov for at overbevise den russiske befolkning om den vestlige trussel, krigens nødvendighed og Ruslands nye glorværdige status for at forhindre demonstrationer rettet mod Kreml som følge af den økonomiske situation. De militære og sikkerhedspolitiske diskussioner i Kreml virker ofte utroværdige, overfladiske og unødvendige. Putins militære rådgiver kommer jævnligt med information og råd som forekommer at være en viden man burde antage, at Putin kendte og havde overvejet i forvejen. Det er selvfølgeligvis et forsøg på at oplyse læseren, men udfaldet forekommer ofte forholdsvis utroværdigt.

Sideløbende forsætter bogen i bedste Andy McNab og Cris Ryan stil, hvor bogens hovedpersoner Tom Morland, den unge kvindelige lettiske efterretningsforbindelsesofficer og de lettiske specialstyrker der heroisk kæmper mod den russiske overmagt i de lettiske skove.

Bogen fortjener fire faner, da den udfordrer den økonomiske antagelse om at så længe NATOs samlede militærbudget er større, kan vi altid vide os sikre. I den forbindelse påpeger Shirreff, at afskrækkelse kun er troværdigt, så længe det dækker både de konventionelle og de nukleare styrkers parathed og kapabiliteter. Vedrørende den økonomiske antagelse illustrerer bogen, hvordan russerne på trods af et mindre militærbudget kan undergrave NATOs sammenhængskræft og troværdighed igennem subversive indsatser herunder; propaganda, udnyttelse af korrupte politikere, økonomisk indflydelse, støtte til oppositionsgrupper, osv. Dog fortjener bogen ikke 5 faner, da den ikke helt magter at balancer mellem ønsket om at informere læseren og på samme tid at gøre dialogerne mellem de militære og politiske aktører troværdig.

 

 

Del: