1945 - Kampen for Europas og Danmarks befrielse

Anmeldt af Poul Grooss

Ole Steen Hansen i samarbejde med Anette Betke, 1945 - Kampen for Europas og Danmarks befrielse. København: Borgens Forlag, 2005, 558 sider, kr. 399,00.

Foto: Søværnets minerydningskapacitet, MCM Danmark, søgter efter søminer fra Første og Anden Verdenskrig i Langelandsbæltet.

Forfatterne har valgt at beskrive perioden ved at følge en række mennesker med vidt forskellig baggrund. Der er modstandsfolk fra København og provinsen, danske fanger i Tyskland, tyske flygtninge på flugt fra Den røde Hær og britiske og canadiske soldater på vej fra Belgien, Holland og Tyskland mod Danmark. Undervejs krydres oplevelserne med episoder fra dagligdagen, hvad aviserne og ugebladene skrev om, læserbreve etc.

Perioden er karakteriseret ved, at mange med overfladiske betragtninger blot ville sige: ”Alle vidste jo, hvilken vej det gik. Tyskerne var slået, og de allierede ville sejre”. Denne bog dokumenterer, at selv om tyskerne med udgangen af 1944 var slået, så havde de ikke opgivet at kæmpe. Meget kunne være gået anderledes, især for lille Danmark. De allieredes tabstal i krigens sidste fase er også ganske tankevækkende. Når en britisk eskadrille jagerbombefly på 10 - 12 Tempest-fly til støtte for hærens operationer kunne opleve et tab på 20 fly i denne periode, så får man et indtryk af kampenes intensitet. Som det fremgår af bogen var en række af de britiske og canadiske enheder ved at løbe tør for personel med krigserfaring. Den løbende erstatning for dræbte og sårede medførte uerfarne folk, især blandt jagerbomberpiloter og blandt hærens løjtnanter og kaptajner.

Forfatterne har udført et stort researcharbejde, ikke mindst i de britiske arkiver. Læseren bliver således indviet i planerne for Danmarks befrielse, såfremt de tyske styrker ikke ville overgive sig. Der er instrukser dateret den 24. april 1945 fra den tyske øverstkommanderende i Danmark, General Georg Lindemann, om at holde disciplinen og kæmpe til sidste patron. Fra Grenå er der beretningen om Gestapos hårdhændede behandling af en gruppe modstandsfolk, som blev arresteret så sent som den 1. maj 1945.

Bogen behandler udviklingen kronologisk med et kapitel for hver af de første fire måneder. Herefter følger ”dage i maj”, ”sommeren” og ”efterår og vinter”.

Bogens store fortrin er, at den på en og samme tid formidler et overblik og giver læseren information om en lang række vigtige detaljer. Forfatterne har været i stand til at gøre bogen let læselig til trods for de tunge emner og komplicerede problemstillinger så som befrielsen af Bornholm, relationerne mellem Montgomery og Eisenhover, briternes interesse i at befri Danmark i stedet for russerne etc. Alle forfatternes påstande er grundigt dokumenteret med et meget fyldestgørende noteapparat. Ole Steen Hansen har tidligere oversat Antony Beevors bøger om Stalingrad og Berlin og Stephen E. Ambrose bøger om D-dag og tiden efter D-dag.

Anette Betke har skrevet afsnittene om de tyske flygtninge fra Østpreussen på vej til Danmark. Det er en meget sober beskrivelse af flygtningenes forhold. Læseren bliver delagtiggjort i flygtningenes forhold, men der bliver også redegjort for, hvorfor det danske samfund ikke satte særlig megen pris på deres tilstedeværelse. Anette Betke har ikke berøringsangst med sine ømtålelige emner: Flygtningenes status, Værnemagtens ansvar for dem, lægehjælp til tyske flygtninge i Danmark som modydelse for løsladelse af danske fanger i Tyskland. Endelig fremføres på side 339 et ganske tankevækkende argument fra Dr. Werner Best: Han mente, at man burde undgå omfattende ødelæggelser i Danmark under en slutkamp på grund af hensynet til den kvarte million tyske flygtninge i landet. De kunne blive udsat for overgreb. En ganske interessant synsvinkel.

Bogen spænder vidt. Vi præsenteres for en amerikansk opgørelse af Danmarks kulturelle værdier. Læs: ”Hvad bør man undgå at bombe”. Den hårdt prøvede tyske våbenindustri afholder forsøg med et brunkulsfyret overlydsfly. Læseren følger general Dewings forberedelser til at overtage ledelsen af Danmark under selve kapitulationen. Tysklands sidste flyvebåde lander pludselig i Guldborgsund. En medbragt gris må ikke komme i en dansk svinestald for modstandsbevægelsen. Det tyske svin må passe sig selv! Da britiske faldskærmssoldater når frem til Wismar ved Østersøen, møder de russerne. En kamp om de lokale sygeplejerskers gunst efterlader 6 døde russere på valen.

Europa manglede mad i 1945. I Danmark var der overflod. Bogen beskriver på udmærket vis, hvad der var mangel på hvornår. Læseren følger manglen på kul, benzin, gas, elektricitet, cykeldæk etc. Og så følger vi en række af de britiske soldater, som efter 6 magre år på britisk krigskost endelig er kommet til landet, der flyder med mælk og honning. Mange af dem blev gift med danske piger, og mange har bevaret en tilknytning til de byer, som de befriede. De har nok ikke været så skeptiske, som den første britiske chargé d’affaires i Danmark efter besættelsen, Roger Gallop, skrev hjem til sit udenrigsministerium den 7. juni 1945 (side 410):

 

 ”I øjeblikket kunne de dansk-engelske relationer ikke være bedre. Det ville dog være uklogt at prøve på at forudsige, hvor længe hvedebrødsdagene vil vare. Danskerne, der i bedste fald er provinsielle, er som følge af den isolation, besættelsen kastede dem ud i, blevet endnu mere nærsynede. Når man tager den information, de fik fra den frie verden gennem BBC og andre kanaler, i betragtning, er de forbløffende uvidende om krigstidens barske levevilkår i verden omkring dem”.

 

Desværre er der nogle meningsforstyrrende trykfejl i bogen. Den fortjener flere oplag, dog med en bedre korrekturlæsning. Bogen er ganske omfattende med sine 558 sider, men den er både velskrevet og let læselig og kunne godt danne grundlag for undervisning af unge mennesker om denne vigtige del af Danmarks og Europas historie. Den kan såvel forfatterne som forlaget godt være stolte af.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_134.aargang_nr.2_2005_1.pdf

 

Del: