”Mod fornyelsen af Københavns Forsvar 1915 – 1918”

Anmeldt af Poul Groos

”Mod fornyelsen af Københavns Forsvar 1915 – 1918” af Michael H. Clemmesen og Anders Osvald Thorkildsen. Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum som Forsvarshistoriske Skrifter Nr. 8. 140 sider illustreret. Pris kr. 150.

Brigadegeneral Michael Clemmesen skulle være kendt af læserne af Militært Tidsskrift. Sammen med stud. mag. Anders Osvald Thorkildsen har han skrevet denne bog, som formentlig er et biprodukt af de omfattende studier, som Clemmesen med sine studentermedhjælpere har arbejdet med i de senere år, nemlig den tyske forsvarsplanlægning af et angreb rettet mod hele Danmark eller mod dele af landet.

Bogen er delt i to afsnit. Det første er skrevet alene af Clemmesen, medens det andet er skrevet af begge forfatterne.

I den første del omtales de overvejelser man gør sig, da tyskerne får mulighed for at udføre et bombardement af København fra balloner og luftskibe (”Zeppelinere”). Hæren og flåden råder ikke over velegnet materiel, og man kan følge opbygningen af et luftforsvar for hovedstaden fra sommeren 1915. Hæren udvalgte en række positioner, dels på hærens egne områder, dels fra en række velegnede bygninger i byens centrum. Hertil kom luftforsvar fra flådens skibe og anlæg. Orlogsværftet blev i 1916 forsynet med sit eget luftforsvar.

Forfatteren beskriver udviklingen af antiluftskytsmateriel, det vil sige såvel konstruktion af nyt materiel som ombygning af det eksisterende materiel. I luftforsvaret indgik tillige enheder med kraftige projektører. Antallet af jagerfly var minimalt, og deres muligheder var stærkt begrænsede.

Særlig interessant er afsnittet om forholdsordrer og kommandoforhold. På den ene side skulle man afvise angreb og krænkelser, på den anden side skulle man jo nødigt skyde nogle af nabolandets fly ned. En skildvagt på Fanø havde dagen efter Jyllandsslaget (den 31. maj 1916) skudt varselsskud mod en overflyvende Zeppeliner, og Overkommandoen fik først besked dagen efter. Herefter diskuterer de involverede myndigheder om skildvagten har handlet efter en instruks, om instruksen er mundtlig eller skriftlig, og om der mon overhovedet har været en instruks. En udmærket introduktion til begrebet ”Rules of Engagement”.

I det andet afsnit, som forfatterne har skrevet i fællesskab, ses den radikale forsvarsminister P. Munch i en meget i interessant belysning. Han overvejer og støtter tilsyneladende hærens anskaffelse af tungt artilleri for at kunne afvise et fjendtligt angreb, men ved dygtig brug af bureaukrati og manipulation forsinker han anskaffelserne. Hermed prøver han at demonstrere, at militær indsats er nytteløs og ikke spiller nogen rolle, men at det er Danmarks eftergivenhed over for tyske krav, som skal redde landet igennem krisen.

Bogen er forsynet med gode og velvalgte illustrationer samt omfattende noter. Der er tale om en letlæselig, velskrevet bog om en periode af dansk forsvar, som ikke tidligere har været særlig vel belyst.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_138.aargang_nr.3_2009.pdf

Del: