”Islamisk lov om sharia og andre begreber” og ”Islam og den islamistiske ideologi – en kort introduktion”

af Nadeem Irani, DIIS, København, 2008. Bøgerne kan bestilles på www.diis.dk til 40 kr. pr. stk.

Foto: www.diis.dk

Uklarhed om islamiske begreber i den offentlige debat er baggrunden for Nadeem Iranis to små pixi-bøger (bøgerne fylder henholdsvis 24 sider og 55 sider i et 15x15 cm format) fra DIIS om islam og sharia.

Den første bog ”Islamisk lov – om sharia og andre begreber” giver indledningsvis en kort beskrivelse af en række centrale begreber i islamisk lov. Hvilke kilder sharia bygger på, og hvordan disse vurderes i forhold til hinanden. Den beskriver de forskellige islamiske retsskoler og deres udbredelse, samt de forskellige juridiske betydninger koranvers kan have.

Videre beskriver bogen fatwa-begrebet og de forskellige funktioner, en fatwa kan have i forskellige kontekster.

En vigtig pointe i bogen er, at sharia ikke er en fasttømret størrelse, men at den bygger på en løbende fortolkning af de forskellige tekster og kilder, som foretages af de retslærde. Det kan derfor være svært for den enkelte muslim, der bliver konfronteret med spørgsmål som: ”Hvordan forholder du dig til sharia”, at tage umiddelbar stilling, da sharia ikke er én ting – men et umådeligt stort kompleks af kilder, fortolkningsretninger og skoler.

Den næste bog ”Islam og den islamistiske ideologi – en kort introduktion” beskæftiger sig mere grundlæggende med islam. Bogen giver en introduktion til nogle af de centrale elementer i islam, såsom den tidlige islams historie, koranens historie og de fundamentale trosmæssige dogmer samt den religiøse praksis for muslimer i form af islams 5 søjler - trosbekendelsen, bønnen, den religiøse afgift til trængende samt pilgrimsrejsen. Videre introduceres de forskellige religiøse hovedretninger i islam – shia og sunna - og deres historiske oprindelse beskrives.

En central pointe i bogen er, at der er forskel på islam og islamisme. Islam er en religion, mens islamisme er en politisk ideologi, hvor dem der bekender sig til denne stræber efter oprettelsen af en islamisk stat, et kalifat, der er underlagt sharia.

Bogen præsenterer tre former for islamister. For det første de moderate, integrationsorienterede, der udgør størstedelen af islamister, og som er kendetegnet ved at søge mod deres mål gennem anerkendte, demokratiske midler, eksempelvis det Muslimske Broderskab. For det andet de antiintegrationsorienterede, som forsøger at modarbejde statens monopol, men med fredelige midler, eksempelvis Hizb ut-Tahrir. Slutteligt de militante, som søger en islamisk stat gennem vold – fx Al-Qaeda. Jihad-begrebet behandles også i bogen, og Irani understreger, at der findes forskellige former for jihad. Jihad er ikke kun hellig krig. Det kan det være, men jihad er også det enkelte individs stræben efter at blive et bedre menneske.

Irani afslutter bogen med en gennemgang af Al-Qaedas brug af de religiøse begreber. Det er svært ikke at være enig i forfatterens indledende overvejelser om, at der i den offentlige debat i dag er en mangel på viden om basale begreber i islam, og de to små bøger er et ambitiøst forsøg på at få det komplekse stof om dette emne formidlet på få sider. Men stoffets kompleksitet resulterer også i en kraftig reduktion og i mangler, der nogle steder kan gøre teksten svær at forstå. Det ville have styrket bøgerne, hvis der var en bedre beskrivelse af, hvor og hvordan sharia fungerer i praksis i dag. Selvom de fleste muslimske lande har indført moderne retssystemer, som Irani rigtigt påpeger, er en stor del af de muslimske landes familielov for eksempel baseret på sharia. Derudover ville det være en hjælp med flere eksempler til at forstå sammenhængen mellem de forskellige dele af sharia, men overordnet set er de to bøger en fin introduktion til et komplekst område, som man kan håbe vil være med til at gøre debatten om islam mere oplyst.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_137.aargang_nr.4_2008.pdf

Del:

Emneord

Der er ingen emner tilknyttet denne side