”Den danske flåde 1850 - 1943 – som fotograferne så den”

Af Søren Nørby og Jakob Seerup. Udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof den 16. november 2007. 254 sider illustreret. Pris kr. 349.

Anmeldt af Poul Grooss

Foto: Saxo.dk

Det er lykkedes for de to unge, flittige marinehistorikere, Søren Nørby og Jakob Seerup, at samle mere end 150 sort/hvide fotografier fra daguerreotypiets eller fotografiets barndom og frem til de skelsættende begivenheder i 1943.  Billederne er ledsaget af en passende tekst, som dels forklarer i detaljer, hvad det enkelte billede forestiller, og dels fortæller om udviklingen i marinen. I indledningen gør forfatterne status over den danske marines situation. Det giver en god baggrund, og her beskriver forfatterne også udviklingen fra marinemaleriet over kobberstikket og videre til fotografiet. Malerier var for de få, kobberstik kunne masseproduceres, men deres motiver var ofte forskønnet i forhold til de virkelige hændelser. Fotografiet bragte mere realisme med, og det kom til at vise både hverdag og fest. Bogen omhandler en periode med en voldsom teknisk udvikling, som krævede dygtige folk på Orlogsværftet. Det var i høj grad Orlogsværftet og det nærliggende skibs- og maskinbyggeri Burmeister & Wain (B & W), som stod for den industrielle revolution i Danmark, og Holmen har i lange perioder været Danmarks største arbejdsplads. Udviklingen stillede også ændrede – og større – krav til uddannelsen af marinens personel. Alt dette kan man følge gennem bogen.

Emnerne spænder vidt. Der er billeder af anvendelse af miner, torpedoer og søartilleri, detaljer om skibsbygning og installation af maskineri, ombordtagning af kul, flyvemaskinbygning på Orlogsværftet, ceremoniel, uniformer, minesprængning, grundstødning, togter til Nordatlanten og Vestindien, den kongelige families tilknytning til marinen og meget mere. Der er billeder af menige, underofficerer og officerer. Man kan følge livet i Nyboder. Der er både dagligdag og parade, alvor og pjat samt godt og dårligt vejr. Mange af billederne fra Holmen er morsomme at betragte alene fra et byudviklingsmæssigt synspunkt. På et af de tidlige billeder fra Dokøen kan man eksempelvis se, at hvor Operaen ligger i dag, var der vand. Der var endnu ikke fyldt op i dette område i slutningen af 1800-tallet.

Holmen var jo flådens hovedbase, og et af de ældste fotografier viser faktisk flådens tilstedeværelse på Gammelholm, lige ved Holmens Kirke, tilbage i 1858, inden man definitivt rykkede det hele til Nyholm og de øvrige øer i nærheden. På et andet af de gamle fotografier kan man se begge mastekranerne på Holmen. Den på Christiansholm, som senest overvejende blev brugt til at placere søartilleriet om bord i skibene, blev revet ned i 1868.

På et af billederne ser man fire kadetter fra krydseren Valkyrien i Leith i 1919. De har netop afsluttet det meget beskidte arbejde med at tage kul om bord, og man skal se meget godt efter for at kunne genkende Danmarks senere konge, Frederik IX, på billedet.

Den ledsagende tekst er vældig godt skrevet og meget oplysende. Læseren får dermed baggrunden for marinens skibsbygningsprojekter, hele den rivende tekniske udvikling i periodens begyndelse samt ikke mindst indkvarteringsforhold, skibskosten og de sundhedsmæssige forhold. Teksten til et billede af en ung løjtnant på 20 år fortæller således ganske kort og lakonisk, at han og halvdelen af briggen ”Mercurius”s besætning på ca. 80 mand døde af sygdom under et 13 måneder langt togt til Vestindien i 1851. Forfatterne har også suppleret oplysningerne om forholdene i en marine med nogle meget talende opgørelser fra den britiske flåde fra perioden 1793 til 1815. I denne periode mistede Royal Navy 1.875 mand i kamp, 11.000 omkom ved forlis og 92.000 døde på grund af sygdom!

Bogen er forsynet med et forord af chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Slot Jørgensen.  Den indeholder desuden et register samt litteraturliste og forslag til yderligere læsning. Det er en ganske flot bog, som på udmærket vis oplyser om søværnets virke fra ca. 1850 og til 1943. Mange af billederne har ikke tidligere været vist.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_137.aargang_nr.1_2008.pdf

Del:

Emneord